Found: 302  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ตามรอย...พ่อตาก...ไป...บ้านทุงใหญ่...เมืองจันทบูร หนังสือภาพอิงประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2310 พระยาวชิรปรา...
ชื่อผู้แต่งสมโภชน์ วาสุกรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาพัฒนาการเมือง, 2559.
เลขเรียกDS 577 ส272ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 เมืองต้องห้ามพลาด plus / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559.
เลขเรียกDS 566 ส35บ 2559
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 ตุลา 2559 วันฟ้าดับ ฟ้าส่งมารับ เทวดากลับสวรรค์ / ยอดมาลา มาลา
ชื่อผู้แต่งยอดมาลา มาลา
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ยอดมาลา, 2560
เลขเรียกDS586 ย-ส 2560,923.1593 ย176ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 เมืองสวยรอบลอนดอน / จูน ศศิวิมล, โป่ง ศิลปบรรเลง และ มิ้งค์ พิศพัฒน์ : เรื่องและภาพ
ชื่อผู้แต่งจูน ศศิวิมล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์แทรเวล, 2559
เลขเรียกDA632 ศ311ส 2559,914.21 จ685ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง209 คำสอนพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง / ดร. พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง ผู้รวบรวมและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 2559
เลขเรียกDS586 ส473 2559,895.915 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษ กปร. / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2559
เลขเรียกDS 586 ช44 2559 v.4,923.1593 ส647ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง31 วันแห่งรักและภักดี : บันทึกความอาลัยของแผ่นดิน พระราชพิธีบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [โพสต์พับลิชชิง], 2559, [2016]
เลขเรียกDS586 ส647 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างไทย-จีน / คณะผู้จัดทำ นิภัสสร คำภา ... [และคนอื่น ๆ] ; ทีมผู้แปลภ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, 2559.
เลขเรียกDS575.5.C5 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน / กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2559.
เลขเรียกDS 575.5 .C6 ส38 2559
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน / ชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, 2559.
เลขเรียกDS575.5.จ6 ส733 2559,327.593051 ส733 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน / บรรณาธิการ, ชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, 2559, [2016]
เลขเรียกDS575.5.C6 ส733 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม : ตามรอยพระยุ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559, [2016]
เลขเรียกDS586 จ688 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม : ตามรอยพระยุ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559.
เลขเรียกDS 586 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษแห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม : ตามรอยพระยุค...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนัก, 2559.
เลขเรียกDS 586 จ54ท 2559
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 เส้นทางตามรอยพระบาท / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว 1672.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว 1672
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว 1672, 2559.
เลขเรียกDS 586 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา