Found: 1,446  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,441
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใช้เวลาให้คุ้มค่า ต้องงี้สิ! / Yukiko Kaneko ; กิ่งดาว ไตรยสุนันท์, แปล
ชื่อผู้แต่งคะเนะโกะ, ยุกิโกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อินสปายร์, 2557
เลขเรียกHD69.T54 ค232ช 2557,158.1 ค232ช 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1,442
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในอ้อมกอด : โครงการแก้ปัญหาแรงงานเด็ก ในกิจการแปรรูปสินค้ากุ้งและอาหารทะเลในประเทศไทย = Embrace : co...
ชื่อผู้แต่งศุภโมกข์ ศิลารักษ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 2557,[2014]
เลขเรียกHQ784 ศ712น 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
1,443
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องให้เงินทำงาน 2 วิเคราะห์ภาษีกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย / พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน
ชื่อผู้แต่งพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.เค.เอส. อินเตอร์พริ้น, 2557
เลขเรียกHJ 2950.55 พ653ห 2557,332.4 พ653ห 2557 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1,444
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / บรรณาธิการ, ประภัสสร์ เทพชาตรี.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกHC445 ท94 2557,341.2473 ก525ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
1,445
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2557 / คณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2557.
เลขเรียกHE 7240.55 ป97 2557,383.4 ป978 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
1,446
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปให้สุดขอบฟ้า คว้าฝันกับแอร์โฮสเตส / อมรภัทร รัตนาพันธุ์
ชื่อผู้แต่งอมรภัทร รัตนาพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฮับ สำนักพิมพ์, 2557.
เลขเรียกHD8039.A43 อ282,387.742 อ44ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา