Found: 239  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กัวเชียะ" นาฏยลักษณ์ชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ บ้านเพชรดำ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ = Kuo Xi...
ชื่อผู้แต่งอารยา สอนบุตรนาค
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกGV1782.5 อ653ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เทคนิคลับของหน่วย SEAL = 100 deadly skills / Clint Emerson เขียน ; สรศักดิ์ สุบงกช แปล.
ชื่อผู้แต่งอีเมอร์สัน, คลินต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไดรฟ์, 2558.
เลขเรียกGF86 อ772 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนักสำรวจ = 100 things you should know about Explorers / แดน นอร์ท ; แปล, ...
ชื่อผู้แต่งนอร์ท, แดน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2558.
เลขเรียกG175 น366 2558,910.9 น366ห 2558 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20สุดยอดประสบการณ์เส้นทางเดินป่าเมืองไทย / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558.
เลขเรียกG199.44.T5 ย65 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 สถานที่สุดอัศจรรย์ทั่วทุกมุมโลก = 50 Most amazing places in the world / ดาณุภา ไชยพรธรรม, เรียบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2558
เลขเรียกG155 ห 2558,910.02 ด244ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง55 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [จุลสาร] / อนุสาร อ.ส.ท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. อนุสาร อ.ส.ท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนุสาร อ.ส.ท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558.
เลขเรียกG ก6ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ทะเลสวยใส [จุลสาร] / อนุสาร อ.ส.ท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. อนุสาร อ.ส.ท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนุสาร อ.ส.ท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558.
เลขเรียกG ก6ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA year of marathon / จิรณรงค์ วงษ์สุนทร.
ชื่อผู้แต่งจิรณงค์ วงษ์สุนทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดร็อปคิก ดีไซน์, 2558.
เลขเรียกGV1065 จ6อ 2558,796.4252 จ37อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJourney with the Beautiful light & landscape / ธราดล จิตมั่นชัยธรรม.
ชื่อผู้แต่งธราดล จิตมั่นชัยธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2558.
เลขเรียกG180 ธ381j 2558,770 ธ17จ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLady journey : เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย สู่วิถีไทย / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558.
เลขเรียกG 156.5 .H47 ล54 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLow carbon tourism เที่ยวแบบคนไม่เอาถ่าน : ใส่ใจไปเที่ยว กับ อพท Sustainable tourism [จุลสาร] / องค...
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โคคูน แอนด์ โค, 2558.
เลขเรียกGV อ2ล 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOriginal sudoku for brain power เพิ่มพลังสมอง : บริหารสมองทุกวันด้วย Sudoku / โดย Conceptis Puzzle.
ชื่อผู้แต่งPuzzle, Conceptis.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แบร์ พับลิชชิ่ง ; ซีเอ็ดยูเคชั่น [จัดจำหน่าย], 2558.
เลขเรียกGV1493 ฟ569 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPursuit of excellence : เส้นทางพิชิตฝัน : ของนักแบดมินตันระดับตำนาน และนักบริหารระดับนานาชาติ / ศา...
ชื่อผู้แต่งเจริญ วรรธนะสิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558.
เลขเรียกGV1007.6.T5 จ723,927.96345 จ723จ 2558 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา