Found: 46  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกา = History of the united states / อนันตชัย จินดาวัฒน์
ชื่อผู้แต่งอนันตชัย จินดาวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2556
เลขเรียกE180 อ169,973 อ1511ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพญาลิงผู้ยิ่งใหญ่ / ตุ๊ปปอง.
ชื่อผู้แต่งตุ๊ปปอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์ , 2556.
เลขเรียกPZ90.T5 ต629(32) 2556,E ต624พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชาผู้เดียวดาย กับ นกแก้วสอพลอ / เรื่อง วรรณา หวังกิตติพร ; ภาพ รุ้งกาญจน์ แก้วสุวรรณ เจอร์ราร์ด...
ชื่อผู้แต่งวรรณา หวังกิตติพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุณป้าใจดี, 2556.
เลขเรียกE ว267พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพวกเราคือ อาเซียน : กูมุสตา ฟิลิปปินส์/ ป้าเวนดี้
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไลค์ , 2556
เลขเรียกE ป572พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพวกเราคือ อาเซียน : ซัวสเด กัมพูชา/ ป้าเวนดี้
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไลค์, 2556
เลขเรียกE ป572พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพวกเราคือ อาเซียน : ซาลามัต ดาตัง บรูไน/ ป้าเวนดี้
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไลค์, 2556
เลขเรียกE ป572พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพวกเราคือ อาเซียน : ซาลามัต ดาตัง มาเลเซีย/ ป้าเวนดี้
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไลค์, 2556
เลขเรียกE ป572พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพวกเราคือ อาเซียน : ซาลามัต เซียง อินโดนีเซีย/ ป้าเวนดี้
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไลค์ , 2556
เลขเรียกE ป572พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพวกเราคือ อาเซียน : ซินจ่าว เวียดนาม/ ป้าเวนดี้
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไลค์, 2556
เลขเรียกE ป572พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพวกเราคือ อาเซียน : มารู้จักประชาคมอาเซียนกัน/ ป้าเวนดี้
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไลค์, 2556
เลขเรียกE ป572พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพวกเราคือ อาเซียน : สวัสดี เมืองไทย/ ป้าเวนดี้
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไลค์, 2556
เลขเรียกE ป572พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพวกเราคือ อาเซียน : สะบายดี ลาว/ ป้าเวนดี้
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไลค์, 2556
เลขเรียกE ป572พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพวกเราคือ อาเซียน : เฮลโล สิงคโปร์/ ป้าเวนดี้
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไลค์, 2556
เลขเรียกE ป572พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพ่อเลี้ยงของปัน / แพรพลอย (วรรณวนัช เตชะศิลป์เจริญ) ; บรรณาธิการเล่ม บุญเอก พฤษาวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งแพรพลอย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556.
เลขเรียกPZ90.T5 พ961พ,E พ961พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภราดาผู้สร้างชาติ สมัยสงครามปฏิวัติอเมริกา = Founding brothers, the revolutionary generation / Jos...
ชื่อผู้แต่งเอลลิส, โจเซฟ เจ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ, 2556.
เลขเรียกE302.5 อ915,973.40922 อ257ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา