Found: 50  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุญบูชาปิตานุสรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามลดา, 2557.
เลขเรียกCT1548.บ72 บ73 2557
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ๊อบ แมวเตะฝันข้างถนน = A street cat named Bob / เจมส์ โบเวน เขียน ; ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ แปล.
ชื่อผู้แต่งโบเวน, เจมส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Springbooks, 2557.
เลขเรียกCT788.B68 บ9บ 2557,636.8 บ931บ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึกภาคที่ 2 ฉบับพิเศษ ครุฐานียวาร / สำนักหอสมุดแห่งชาติ, กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก, สำนักหอสมุดแห่งชาติ 2557.
เลขเรียกCN1220 .ป463 2557,417.7 ป171 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์โลกมหาสนุก : การฟื้นฟูศิลปวิทยาและการสำรวจทางทะเล / เรื่องโดย มั่นท่าเหวินฮว่า ; แปลโ...
ชื่อผู้แต่งมั่นท่าเหวินฮว่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บงกช, 2557.
เลขเรียกCB351 ม364 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพยุง ฉันทศาสตร์โกศล.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], 2557.
เลขเรียกCT1548.พ47 อ37 2557
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลอากาศตรี ระวาด อรุณเวช.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บัวสรวง, 2557.
เลขเรียกCS3050.ท9 พ45 2557
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกวัฒนธรรมเอเชียที่ถูกลืม รู้ รักษา สืบสาน = Asian forgotten heritage : Perception preservation an...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกCC135 .ม43 2557,306.09593 อ238 2557
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยอดมนุษย์เฉลิมชัย จากใจแฟนพันธุ์แท้ / เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ.
ชื่อผู้แต่งเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ เพชรสำนักพิมพ์, 2557.
เลขเรียกCT1548.ฉ7 พ876 2557,927.5 พ417ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมวิธี ตั้งชื่อลูก เลือกชื่อ เขียนชื่อ เปลี่ยนชื่อ / ปภัสสระเมธี {u202A}(เปรียญ){u202C}
ชื่อผู้แต่งปภัสสระเมธี (เปรียญ){u202C}
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คส์ ทู ยู, 2557
เลขเรียกCS3050.ท9 ป47 2557,929.4 ป1611ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐบุรุษสร้างชาติ ทรราชสร้างแผ่นดิน / สุพัตรา แซ่ลิ่ม, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา แซ่ลิ่ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2557.
เลขเรียกCT 203.T35 ส831ร 2557,923.2 ส831ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาวิเคราะห์ร่องรอยภาษาสมัยสุโขทัยจากคำโบราณในจารึกสมัยกรุงสุโขทัย...
ชื่อผู้แต่งจุฑารัตน์ เกตุปาน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557.
เลขเรียกCN1221 จ631ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2557 : ปรีดี พนมยงค์กับ 80 ปี มหาวิทยาลัยวิชาธร#3;รมศาสตร์และการเมือง /...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกCT1548.ป47 ว434
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตราจารย์ ขจร หะวานนท์ และศาสตราจารย์กิตติคุณ ลิ้นจี่ หะวานนท์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557.
เลขเรียกCT1548.ข24 ศ65 2557
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมจิตต์ อมรทัต 19 มกราคม 2462- 9 พฤษภาคม 2557.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2557?].
เลขเรียกCT1548.ส42 ส42 2557
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา