Found: 44  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เมื่อโลกนี้ไม่มีคนชื่อคึกฤทธิ์" เล่มที่ 2 /.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที-กรุ๊ป อ๊อพเซ็ท พริ้นติ้ง, 2556.
เลขเรียกCT 1548.ค521 ท844 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง140 ปี ชาตกาลขุนโบสถ์บริหาร 100 ปี การขนานนามสกุล / ประยูรศรี อินทรกำแหง ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[นครราชสีมา : ม.ป.พ., 2556]
เลขเรียกCS3050.T5 ร193,929.42 ห159 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง22 บุคคลสำคัญของไทยที่โลกยกย่อง / มงคลทิพย์ รุ่งงามเลิศ.
ชื่อผู้แต่งมงคลทิพย์ รุ่งงามเลิศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเรียน เด็กไทย, 2556.
เลขเรียกCT1541 ย318,920.0593 ม116ย 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี อคิน รพีพัฒน์ : จากเจ้าชาวบ้าน ถึงคนธรรมดา 8 ทศวรรษแห่งการตามหาความยุติธรรมในสังคมไทย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิชุมชนไท, [2556].
เลขเรียกCT1548.อ25 ป83
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมแก้ปัญหา ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ / เฉลิม ทองนวล.
ชื่อผู้แต่งเฉลิม ทองนวล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิเคชั่น, 2556.
เลขเรียกC.L.372.6521 ฉ399ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อนความฝันจะล่มสลาย / อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
ชื่อผู้แต่งอภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : springbooks, 2556.
เลขเรียกCT1548.A6 อ265,927.791 อ265ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความทรงจำ จากจดหมายเหตุ "20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" [จุลสาร].
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2555.
เลขเรียกCD ค56 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณพ่อเฉลิม พงศ์วัชร์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : รัตนโสภณ, 2556.
เลขเรียกCT1548.ฉ84 ค73 2556
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือตั้งชื่อตามวันเกิด ฉบับสมบูรณ์ / ณัฏฐ์ชวัล แสงสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งณัฏฐ์ชวัล แสงสุวรรณ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศรีปัญญา , 2556.
เลขเรียกCS2375.T5 ณ311 2556,929.4 ณ311ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือตั้งชื่อลูกรัก : เปลี่ยนชื่อใหม่ให้เป็นมงคล / ส.วชิรปราการ : เรียบเรียง [text]
ชื่อผู้แต่งส.วชิรปราการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สนุกอ่าน, 2556
เลขเรียกCS2375.T5 ส111 2556,929.4 ส11ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตพลัดถิ่น / วัชรพล อเล็กซองดร์ กำเนิดศิริ.
ชื่อผู้แต่งวัชรพล อเล็กซองดร์ กำเนิดศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2556.
เลขเรียกCT1548.W32 ว6ช 2556,926.1 ว62ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชื่อดี มีมงคล ให้โชค เสริมรุ่งเรือง (ฉบับปรับปรุงใหม่) / ขวัญแก้ว ฉายวงธรรม, บรรณาธิการเรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2556.
เลขเรียกCS2375.T5 ช599 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราตั้งชื่อ / สุวิทย์ สารวัตร text
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ สารวัตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2556
เลขเรียกCS3050.T5 ส881ต 2556,929.4 ส47ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์ รัชชัย เหราบัตย์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], 2556.
เลขเรียกCT1548.ร62 ท64 2556
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพ นายกองเอก ดร. เจริญ ทีฆธนานนท์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556.
เลขเรียกCT1548.จ74 ท64 2556
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา