Found: 1,209  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขว้างก้อนอิฐมา พัฒนาเป็นแก้วมณี / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์นครปฐม : วัดญาณเวศกวัน, 2555.
เลขเรียกBQ4570.S6 พ349 2555,294.3013 พ349ข 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของฝากการเดินทาง / พระราชภาวนาวิกรม (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม)
ชื่อผู้แต่งพระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที คิว พี, 2555.
เลขเรียกBQ5410 พ376ข 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของวิเศษในพระไตรปิฎก / โดย ท่านอาจารย์ พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนธรรมสวัสดี, 2555, [2012]
เลขเรียกBQ4570.L5 พ831ข 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอมอบกำลังใจดีดี เป็นของขวัญแทนใจ/ ปรียาภา-เกวลิน.
ชื่อผู้แต่งปรียาภา-เกวลิน.
พิมพลักษณ์Minibear publishing, 2555.
เลขเรียกBF 575.A6 ป473ข 2555,158.1 ป474ข 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอมอบข้อคิดดีดี เป็นของขวัญแทนใจ/ ณัฎฐา เจน.
ชื่อผู้แต่งณัฎฐา เจน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : MINIBEAR PUBUSHNG, 2555.
เลขเรียกBF 637.C5 ณ312ข 2555,158 ณ311ข 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอมอบความสุขชิลชิล เป็นของขวัญแทนใจ/ อรวี ตันตินิตินันท์.
ชื่อผู้แต่งอรวี ตันตินิตินันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Minibear Publishing, 2555.
เลขเรียกBF 441 อ377ข 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอให้ร่ำรวยความสุข/ เบญญาวัธน์.
ชื่อผู้แต่งเบญญาวัธน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 108 สุดยอดไอเดีย, [2555].
เลขเรียกBJ 1486.5.T5 บ799ข [2555]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขี้ไม่สุด / ออมบุญ ตุนกุศล
ชื่อผู้แต่งออมบุญ ตุนกุศล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอปเปิ้ล กรีน, 2555, [2012]
เลขเรียกBQ4190 อ452อ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขึด-อุบาทว์ และวิธีแก้แบบล้านนา / พระครูอดุลสีลกิตติ์.
ชื่อผู้แต่งพระครูอดุลสีลกิตติ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : กองทุนพระครูอดุลสีลกิตติ์, 2555.
เลขเรียกBQ4034 .พ47 2555,398 พ321ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้ามขีดจำกัด : ปลุกพลังยีน = Soda! zettai umaku lku! "dekiru" idenshi ga mezameru lkikata / kangaek...
ชื่อผู้แต่งมุราคามิ, คาซุโอะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2555.
เลขเรียกBF636 ม641ข 2555,153.42 ม47ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคติธรรมเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของทุกชีวิต ความสุขนิรันดร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2555, [2012]
เลขเรียกBQ4190 ค135 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนกิเลสหนาสนทนาธรรม ตอบปฏิบัติธรรมทำไม...ทำแล้วได้อะไร / พ.พุทธวงศ์. [text]
ชื่อผู้แต่งพ.พุทธวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แอปเปิ้ล กรีน 2555.
เลขเรียกBQ 5495 พ111ค 2555,294.3076
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเจ็บไข้ผู้โชคดี / จักรพงศ์ ไพบูลย์.
ชื่อผู้แต่งจักรพงศ์ ไพบูลย์
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2555.
เลขเรียกBF713 จ222 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา