Found: 540  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
527
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโสเกรตีสรำลึก / สมบัติ จันทรวงศ์, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คบไฟ , 2558.
เลขเรียกB317 .ส432 2558,183.2 ซ533ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
528
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโหราศาสตร์ในวรรณคดี / เทพย์ สาริกบุตร
ชื่อผู้แต่งเทพย์ สาริกบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บูรพาสาสน์ (1991), 2558.
เลขเรียกBF1708.ท9 ท73 2558,133.5 ท84ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
531
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในแสงแดด มีดวงดาว / หนุ่มเมืองจันท์
ชื่อผู้แต่งหนุ่มเมืองจันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียกBF637.S8 ห-น 2558,089.95911 ห161น 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
532
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไกรลาสการจาริกบนวิถีแห่งศรัทธา / ประมวล เพ็งจันทร์ ; โอภาส เรืองธัมมกิจ, Meu Yonten, ภาพ
ชื่อผู้แต่งประมวล เพ็งจันทร์
เลขเรียกBQ6450.T55 ป4ก 2558,915.15
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
534
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่เห็นตถาคต / พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต, 2558.
เลขเรียกBQ4190 .ส23 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
535
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น / สม สุจีรา
ชื่อผู้แต่งสม สุจีรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2558
เลขเรียกBQ4570.S3 ส231อ 2558,294.3375 ส16อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
538
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง�ԴẺ���ҵԹ����������� / �Թ ͹تԵ.
ชื่อผู้แต่ง�Թ ͹تԵ.
พิมพลักษณ์��ا෾� : �ҹ�, 2558.
เลขเรียกBF441 �617�,650.1 ว617ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
539
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง��ҹ����� ������� / �ǧ�� ��պغ�� ���º���§
ชื่อผู้แต่ง�ǧ�� ��պغ��
พิมพลักษณ์��ا෾� : ���Թ�������, 2558
เลขเรียกBQ970 .ด52 2558,922.943 �17118�
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
540
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง������ ����繤�Ẻ�˹�ѹ�� / Hachiro Asano ; �����ó ࡵت����� ��
ชื่อผู้แต่ง�Ы���, �Ы���
พิมพลักษณ์��ا෾� : ���Թ��� How-To, 2558
เลขเรียกBF 176 อ112ก 2558,155.28 �112� 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา