Found: 548  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
526
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแกร่งจนเก่ง = Grit to Great / ผู้เขียน ลินดา แคปแพลน เทเลอร์ และโรบิน โควัล ; ผู้แปล ศรินทร์ ตันติ...
ชื่อผู้แต่งแคปแพลน เทเลอร์, ลินดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวิตซ์, [2558]
เลขเรียกBF637.S8 ค72,650.1 ค933ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
527
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแค่เราปรับ คนอื่นก็เปลี่ยน / มาซาโนบุ ฟุกุชิมะ เขียน ; ชมพูนุช พิรักษา แปล
ชื่อผู้แต่งฟุกุชิมะ, มาซาโนบุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2558
เลขเรียกBF637.S8 ฟ241 2/2558,158 ฟ414ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
530
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยพุทธศาสนาในวรรณกรรมโลก ตะวันออกในตะวันตก - พุทธศาสนาในต่างแดน / พรสรรค์ วัฒนางกูร, ฮายน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยพุทธศาสนาในวรรณกรรมโลก โครงการในแผนพัฒนาวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกBQ266 ต261 2558,ส.ร. 294.3 ค872
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศิลปากร
531
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกต้องเห็น / พลอย เซ่
ชื่อผู้แต่งพลอย เซ่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สต็อคทูมอร์โรว์, 2558.
เลขเรียกBF408 พ451ล 2558,158.1 พ451ล 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
532
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกและชีวิตในพุทธธรรม / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2456-2556.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิษยานุศิษย์, 2558.
เลขเรียกBQ4570.L5 ส228 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
535
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโหราศาสตร์ในวรรณคดี / เทพย์ สาริกบุตร
ชื่อผู้แต่งเทพย์ สาริกบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บูรพาสาสน์ (1991), 2558.
เลขเรียกBF1708.ท9 ท73 2558,133.5 ท84ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
538
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในแสงแดด มีดวงดาว / หนุ่มเมืองจันท์
ชื่อผู้แต่งหนุ่มเมืองจันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียกBF637.S8 ห-น 2558,089.95911 ห161น 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
539
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไกรลาสการจาริกบนวิถีแห่งศรัทธา / ประมวล เพ็งจันทร์ ; โอภาส เรืองธัมมกิจ, Meu Yonten, ภาพ
ชื่อผู้แต่งประมวล เพ็งจันทร์
เลขเรียกBQ6450.T55 ป4ก 2558,915.15 ป349ก 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
540
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่ต้องลาออกก็ประสบความสำเร็จได้ : 50 เคล็ดลับของยอดมนุษย์เงินเดือน / ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง.
ชื่อผู้แต่งณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มายเบสท์บุคส์, 2558.
เลขเรียกBF637.S8 ณ213 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา