Found: 41  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมมนาผลงานวิชาการพิพิธภัณฑ์ เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์สากล 18 พฤษภาคม 2558 / จัดโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียกAM79.ท9 ส643 2558
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม ๓ โ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2558
เลขเรียกAE90.T5 สร678 ล.1-21 2549-<2558>,อ 030 ส678
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 21 / ...
ชื่อผู้แต่งสาโรช โสภณางกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุธาการพิมพ์, 2558.
เลขเรียกAE5 ส 2558,อ 039.95911 ส683ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งละอันพันละน้อย / วรากรณ์ สามโกเศศ.
ชื่อผู้แต่งวรากรณ์ สามโกเศศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2558.
เลขเรียกAC 159 ว17ส 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งละอันพันละน้อย : สวัสดีปีใหม่ 2558 / วรากรณ์ สามโกเศศ
ชื่อผู้แต่งวรากรณ์ สามโกเศศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2558
เลขเรียกAC159 ว-ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางพรรณี อินทรางกูร ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2558, [2015]
เลขเรียกAC158 อ234 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกษตรนวัตกรรม : รวบรวมผลงานนวัตกรรมทางการค้นคว้าวิจัยในวาระครบรอบ 72 ปี แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558.
เลขเรียกAC158 ก782
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าให้ลึก (5) / วิชัย โชควิวัฒน ; บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งวิชัย โชควิวัฒน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2558, [2015]
เลขเรียกAC159 ว539ล 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกกับคน / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช.
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช ม.ร.ว. 2454-2538.
พิมพลักษณ์พระนคร : บรรณาคาร, 2558.
เลขเรียกAC159.ค6 ล92 2558
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา