Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ = Thailand : the politics of despotic paternalism ทักษ์ เฉลิมเ...
ชื่อผู้แต่งทักษ์ เฉลิมเตียรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2561
เลขเรียกJQ 1745 .A1 ท111 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตะวันออกกลางหลังอาหรับสปริง : อิสลามการเมือง มหาอำนาจ ประชาธิปไตย และการก่อการร้าย ศราวุฒิ อารีย์.
ชื่อผู้แต่งศราวุฒิ อารีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกJQ 1850 .A91 ศ17 2561,320.956 ศ172ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิชิต ก.พ. ภาค ก. (ระดับ 3-4) ฉบับสอบผ่านจริง อุดม สุขทอง.
ชื่อผู้แต่งอุดม สุขทอง
พิมพลักษณ์นนทบุรี ไอดีซี พรีเมียร์ 2561
เลขเรียกJQ1746.Z1 อ73 2561,371.262 อ446พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก (เพื่อสอบ อปท. อบต. และ อบจ.) ฉบับครบเครื่อง ปรับปรุงครั้...
ชื่อผู้แต่งวรวัติ กิติวงค์
พิมพลักษณ์นนทบุรี ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ 2561
เลขเรียกJQ1746.Z1 ว45 2561,352.14 ว177ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา