Found: 48  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง69 เทคนิคขายดีบน Facebook / แต่งโดย สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ ; เรียบเรียงโดย สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล.
ชื่อผู้แต่งสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้ บานานา, [2560?]
เลขเรียกHF5548.32 ส235 2560,658.872 ส315ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGet Backed ระดมทุนร้อยล้านสร้างฝันสตาร์ทอัพ / อีแวน แบร์, อีแวน ลูมิส ; ดนุพล กิ่งสุคนธ์, บรรณาธิการ...
ชื่อผู้แต่งอีแวน, แบร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2560.
เลขเรียกHG4027.6 บ895 2560,658.15224 อ75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHOW TO ติวเบสิกเรื่องหุ้น ลงทุนให้ปัง / พุฒิมาส วุฒิวณิชย์
ชื่อผู้แต่งพุฒิมาส วุฒิวณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สต็อคทูมอร์โรว์, 2560.
เลขเรียกHG4661 .พ73 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHR How to...(Season III) เรียนรู้การบริหารคนผ่านประสบการณ์จริง ที่หัวหน้างาน ผู้บริหารและ HR ไม่ควรพ...
ชื่อผู้แต่งธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :ธรรมนิติ เพรส, 2560
เลขเรียกHF5549 ธ64 2560,658.3 ธ557อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPassion crazy startup ideas / นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์
ชื่อผู้แต่งนุวีร์ เลิศบรรณพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : BrandAge books, [2560]
เลขเรียกHD53 .น75,650.1 น739พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSprint : สร้างไอเดียไหนก็ได้ใจลูกค้าใน 5 วัน = Sprint : how to solve big problems and test new ideas...
ชื่อผู้แต่งแนปป์, เจค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2560.
เลขเรียกHD30.29 น83,658.4063 น755ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ชื่อผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560
เลขเรียกHG4521 ศ73 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสินค้าคงคลัง = Inventory management / คำนาย อภิปรัชญาสกุล
ชื่อผู้แต่งคำนาย อภิปรัชญาสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียกHF5485 .ค632 2560,658.787 ค351ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนครพนม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารช่องทางการตลาด / สุวิทย์ นามบุญเรือง
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ นามบุญเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียกHF 5415.129 ส881ก,658.84 ส75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีเพื่อการจัดการ / ผไทรัฐ พงษ์ประเทศ
ชื่อผู้แต่งผไทรัฐ พงษ์ประเทศ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560.
เลขเรียกHF5657.4 ผ181 2560,657 ผ39ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับปรับปรุง 2560) / พิมลพรรณ อุดมพันธ์
ชื่อผู้แต่งพิมลพรรณ อุดมพันธ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560
เลขเรียกHF5548.32 พ64 2560,658.05 พ725ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเงินส่วนบุคคล : เงินทอง ของมีค่า / ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
ชื่อผู้แต่งธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2550
เลขเรียกHG179 ธ36 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา