Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChina and India : Asia''s emergent great powers / Chris Ogden.
ชื่อผู้แต่งOgden, Chris.
พิมพลักษณ์Cambridge, UK : Polity, 2017.
เลขเรียกJZ 1734 Og2 2017,327.51 O34C 2017
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองภาคประชาชน อุเชนทร์ เชียงแสน.
ชื่อผู้แต่งอุเชนทร์ เชียงแสน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มติชน 2561
เลขเรียกJQ1749.A16 อ72 2561,320.9593 อ783ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ = Thailand : the politics of despotic paternalism ทักษ์ เฉลิมเ...
ชื่อผู้แต่งทักษ์ เฉลิมเตียรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2561
เลขเรียกJQ 1745 .A1 ท111 2561,320.9593 ท336ก 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตะวันออกกลางหลังอาหรับสปริง : อิสลามการเมือง มหาอำนาจ ประชาธิปไตย และการก่อการร้าย ศราวุฒิ อารีย์.
ชื่อผู้แต่งศราวุฒิ อารีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกJQ 1850 .A91 ศ17 2561,320.956 ศ172ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิชิต ก.พ. ภาค ก. (ระดับ 3-4) ฉบับสอบผ่านจริง อุดม สุขทอง.
ชื่อผู้แต่งอุดม สุขทอง
พิมพลักษณ์นนทบุรี ไอดีซี พรีเมียร์ 2561
เลขเรียกJQ1746.Z1 อ73 2561,371.262 อ446พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสามทศวรรษในกระทรวงการต่างประเทศ : บันทึกความทรงจำในชีวิตราชการของเอกอัครราชฑูตไทย พ.ศ. 2525-2558 / พ...
ชื่อผู้แต่งพิษณุ จันทร์วิทัน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ต้นฉบับ, 2561.
เลขเรียกJZ1418 พ764ส 2561,327.2092 �384�
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก (เพื่อสอบ อปท. อบต. และ อบจ.) ฉบับครบเครื่อง ปรับปรุงครั้...
ชื่อผู้แต่งวรวัติ กิติวงค์
พิมพลักษณ์นนทบุรี ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ 2561
เลขเรียกJQ1746.Z1 ว45 2561,352.14 ว177ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเผด็จการวิทยา พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มติชน 2561
เลขเรียกJC 495 พ639ผ,321.9 พ639ผ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา