Found: 777  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ วัฒน วัดพระแก้วดอนเต้าสุขาดาราม : ประวัติ ตำนาน พระปฏิมาที่สำคัญและภาพถ่ายเก่า / ยุทธภูมิ ม...
ชื่อผู้แต่งยุทธภูมิ มั่นตรง.
พิมพลักษณ์ลำปาง : ครอบครัวมั่นตรง, 2557.
เลขเรียกBQ6337.ล42พ42 ย73 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 พระสงฆ์ 100 เรื่องเล่า 100 คำสอน / สันติ วุฒิรัตน์, เขียนและวาดภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งสันติ วุฒิรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2557.
เลขเรียกBQ6140 ส582 2557,294.361 ส582ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอำนาจวิเศษและสิ่งเร้นลับ / แครีย์ สกอตต์ ; ดรรชนี โตวิระ, แปล
ชื่อผู้แต่งสกอตต์, แครีย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2557.
เลขเรียกBF1618 ส122 2557,133 ส119ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 พระปิดตา ยอดนิยม / พยัพ คำพันธุ์, ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์ บรรยาย ; กองบรรณาธิการข่าวสด, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งพยัพ คำพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2557.
เลขเรียกBQ5125.B8 ส728 2557,294.3437 พ218ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26 รหัสความสำเร็จคิดเข้าที่ ชีวิตเข้าทาง / คคนะ
ชื่อผู้แต่งคคนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทัช พับลิเคชั่นส, 2557.
เลขเรียกBF637.S8 ค111ร 2557,158.1 ค111ย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 Second Mythology : The 50 Most Important Greek and Roman Myths, Monsters, Heroes and Gods Each E...
พิมพลักษณ์U.K.; East Sussex : lvy Press, 2014
เลขเรียกBL783 T44,292.13 T447
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 great myths about religions / John Morreall and Tamara Sonn
ชื่อผู้แต่งMorreall, John 1947-
พิมพลักษณ์Hoboken : Wiley/Blackwell, 2014
เลขเรียกBL48 M872f 2014,200 Mo872F 2014 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 วิธี จัดการคน จัดการใจ ในที่ทำงาน = Kagayakanai ganbaranai hanashi wo kikanai hataraku onna no sh...
ชื่อผู้แต่งฟุกะซะวะ, มะกิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2557.
เลขเรียกBF637 ฟ511 2557,158.7 ฟ499ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เคล็ดวิธี มือใหม่หัดทำงานทะยานสู่ผู้นำ = Nyusha ichinen-me no kyokasho / ไดซุเกะ อิวะเซะ ; บัณฑิ...
ชื่อผู้แต่งอิวะเซะ, ไดซุเกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2557.
เลขเรียกBF481 อ751ห 2557,158.7 อ751ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง52 ปรัชญาจีน สอนลูกให้มีหัวการค้า / คนแซ่เล้ง
ชื่อผู้แต่งคนแซ่เล้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2557.
เลขเรียกB126 .ค33 2557,332.024 ค139ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง55 สิ่งที่คนประสบความสำเร็จไม่มีวันทำ / พฤศ กาญจน์ศิริ
ชื่อผู้แต่งพฤศ กาญจน์ศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทัช พับลิเคชั่นส์, 2557.
เลขเรียกBF637.S8 พ435ส 2557,158.1 พ435ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง55 สิ่งที่คนประสบความสำเร็จไม่มีวันทำ / พฤศ กาญจน์ศิริ.
ชื่อผู้แต่งพฤศ กาญจน์ศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทัช พับลิเคชั่นส์, 2558.
เลขเรียกBF637.ส6 พ55 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา