Found: 49  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางแห่งความเพียร ทำอย่างไรถึงจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยม / ผู้เขียน ไฉ่ถง ; ผู้แปล เพ็ญศิริ นามเรืองศรี...
ชื่อผู้แต่งไฉ่ถง.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียกBF637.S8 ฉ9ส 2560,158.1 ฉ899ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องได้เวลาชาร์จพลัง : เคล็ดลับฟื้นพลังให้ชีวิตและการทำงานในทุกวัน โดยทอม แรธ ; รสลินน์ ทวีกิตติกุล, แ...
ชื่อผู้แต่งแรธ,ทอม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง, 2560
เลขเรียกBF204.6 ร8ด 2560,158 ร915ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไตรสิกขา เบื้องต้น : ระบบการศึกษาของพระพุทธเจ้า / เภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ
ชื่อผู้แต่งเภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสถาน สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกBQ4350 ภ779,294.315 ส852ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปใช้ชีวิตซะ / Dr. POP.
ชื่อผู้แต่งฐาวรา สิริพิพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2560.
เลขเรียกBF636 ฐ321 2560,158.1 ฐ65ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา