Found: 46  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFuture ปัญญาอนาคต / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
ชื่อผู้แต่งภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : openbooks, 2560
เลขเรียกBF636 ภ524ฟ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPerspective ภววิทยาแบบมุมมองนิยมและความเป็นซับเจค / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.
ชื่อผู้แต่งเก่งกิจ กิติเรียงลาภ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภทระ พรีเพรส, 2560.
เลขเรียกBD318 ก7พ 2560,111 ก82พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe memory master อัจฉริยะนักจำ. ตอน ภารกิจพิชิตแชมป์นักจำ / Eran Katz เขียน ; ลั่นทม แปล.
ชื่อผู้แต่งคัทซ์, เอรัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2560.
เลขเรียกBF385 ค6ด 2560,153.14 ค114อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องViking คู่มือนักรบชาวนอร์ส / จอห์น เฮย์วูด เขียน ; วรรธนา วงษ์ฉัตร แปล.
ชื่อผู้แต่งเฮย์วูด, จอห์น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2560.
เลขเรียกBL860 ฮ7ว 2560,948 ฮ643ว 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายที่ภิกษุ (ณี) ต้องรู้ [จุลสาร] / กาญจนา สุทธิกุล.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา สุทธิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัตรทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม, 2560.
เลขเรียกBQ ก6ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎแห่งความสำเร็จ : กุญแจดอกสำคัญในการเปลี่ยนความมุ่งหวังให้เป็นความจริง / ริวโฮ โอคาวา.
ชื่อผู้แต่งริวโฮ โอคาวา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ภาพพิมพ์ , 2560.
เลขเรียกBF 637.S8 อ964ก,158.1 ร378ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลั่นทุกข์ ให้เป็นสุข = Suffering / ว.วชิรเมธี.
ชื่อผู้แต่งว.วชิรเมธี.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สัปปายะ, 2560.
เลขเรียกBQ4235 ว5ก 2560,294.3144 ว111ซ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูพักลักจำ คำคมคารมปราชญ์ / พระราชเมธี
ชื่อผู้แต่งพระราชเมธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิธรรมะคุ้มครองโลก, 2560.
เลขเรียกBQ4570.L5 พ377,895.911 พ377ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดยังไงให้ต่าง (นั่นสิ) = Different thinking / โอซังจิน ; นักแปล นาริฐา สุขประมาณ.
ชื่อผู้แต่งโอ, ซังจิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พราว, 2560.
เลขเรียกBF441 อ9ค 2560,153.42 อ968ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดอย่างฉลาดๆ ด้วยโอวาทท่านเกษม [จุลสาร] / เกษม วัฒนชัย.
ชื่อผู้แต่งเกษม วัฒนชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด, [2560?].
เลขเรียกBJ ก754ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฆราวาสบรรลุธรรม 2 / อัจฉราวดี วงศ์สกล
ชื่อผู้แต่งอัจฉราวดี วงศ์สกล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต, 2560.
เลขเรียกBQ5630.V5 อ513,294.3442 อ513ฆ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตกหลุมรักความตาย = In love with death / สาทิช โมดิ ; บัญชา สุวรรณานนท์ แปล.
ชื่อผู้แต่งโมดิ, สาทิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาวิกา, 2560.
เลขเรียกBD444 ม9ต 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานเทพไวกิ้ง = Viking Mythology History / คอสมอส
ชื่อผู้แต่งคอสมอส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2560
เลขเรียกBL727 ค5ต 2560,292.13 ค229ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตื่นรู้ : กุญแจสู่ชีวิตที่สมดุล = Awareness : the key to living in balance / OSHO ; อิฏฐพร ภู่เจร...
ชื่อผู้แต่งโอโช ค.ศ.1931-1990
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2560
เลขเรียกBF697.5.S43 อ9ต 2560,158 อ968ต 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา