Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องCity of ghosts [videorecording] / Amazon Studios presents with A&E Indiefilms an Our Time Projects...
พิมพลักษณ์[United States] : Broad Green Pictures, [2017].
เลขเรียกJC599.S95 C58 2017
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องGoverning China's multiethnic frontiers / edited by Morris Rossabi.
พิมพลักษณ์Seattle : University of Washington Press, c2005.
เลขเรียกJQ1506.M5 G68 2005
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทางรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ [computer file] : การวิจัยเพื...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,
เลขเรียกJF1358.T5 ก471
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องคนดีของแผ่นดิน : ชีวิตนี้เพื่อแผ่นดินไทย [videorecording] / สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ; บริษั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2553.
เลขเรียกJQ1746 ค336 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องจุดเปลี่ยนประเทศไทย [videorecording] / วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสหสวรรษ, [2549].
เลขเรียกJQ1745.A1 จ73 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องทางเลือกของประเทศไทย / โดย ศิริภูมิ.
ชื่อผู้แต่งศิริภูมิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2562.
เลขเรียกJQ1745 ศ469 2562,320.9593 ศ468ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องฝ่าวิกฤต สร้างโอกาส บทบาทท้องถิ่นไทย [videorecording] : การสัมมนาวิชาการท้องถิ่น วันพุธที่ 26 สิงห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2552.
เลขเรียกJS44 ฝ65 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรวมปราศรัยเอาประเทศไทยของเราคืนมา [videorecording] / โดย สถาบันสหสวรรษ ; วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์,...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสหสวรรษ, [2549].
เลขเรียกJQ1745 อ7 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรายการเสวนาประชาชนการเมืองหลังระบบทักษิณ [videorecording] / ดำเนินการเสวนาโดย วุฒิพงษ์ เพรียบจริยว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสหวรรษ, 2549.
เลขเรียกJQ1746 ก64 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรายการเสวนาประชาชนก้าวต่อไปของการต่อสู้ [videorecording] / ดำเนินการเสวนาโดย วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสหสวรรษ, [2549].
เลขเรียกJQ1745 ก65 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรายการเสวนาประชาชนนายกนอมินี [videorecording] / ดำเนินการเสวนาโดย วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ ; วิทยา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสหสวรรษ, [2549].
เลขเรียกJQ1745 น64 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรายการเสวนาประชาชนน้ำมันแพงเข้ากระเป๋าใคร? [videorecording] / ดำเนินการเสวนาโดย วุฒิพงษ์ เพรียบจริ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสหสวรรษ, [2549].
เลขเรียกJQ1745 น64 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรายการเสวนาประชาชนสาวไส้...กกต. [videorecording] / ดำเนินการเสวนาโดย วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ ; วิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสหสวรรษ, [2549].
เลขเรียกJQ1745 ส65 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรายการเสวนาประชาชนโครงการเมกกะโปรเจกต์ [videorecording] / ดำเนินการเสวนาโดย วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสหสวรรษ, [2549].
เลขเรียกJQ1745 ค49 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม [videorecording] / จัดทำโดย สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกJS7153.3.A3 ค49 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา