Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องความสงบอยู่ตรงไหน / พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท).
ชื่อผู้แต่งพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท).
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรม, 2550.
เลขเรียกBQ5630.S16 พ355
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องซีดีเสียงประจำชุดวิชา 10103 [Sound recording] : ทักษะชีวิต/ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545-.
เลขเรียกBF637.C5 ส747
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องตามรอยพระพุทธองค์ [sound recording] / หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา : สถาบันบันลือธรรม, [2551].
เลขเรียกBQ5345 ต64 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องทางเดินของคนดี [sound recording] / หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา : สถาบันบันลือธรรม, [2551].
เลขเรียกBQ5345 ท62 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องธรรมอวยพร [sound recording] / หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา : สถาบันบันลือธรรม, [2551].
เลขเรียกBQ5345 ธ444 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องธรรมะรักษาใจ [sound recording] / หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา : สถาบันบันลือธรรม, [2551].
เลขเรียกBQ5345 ธ44 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องธรรมเทศนา [soundrecording] : ท่าน ก.เขาสวนกวาง ชุดตามรอยพระอรหันต์/ รวบรวม สมดี จินดาพิษฐานและคณะ.
ชื่อผู้แต่งสมดี จินดาพิษฐาน.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : วัดเขาสวนกวาง, 2555.
เลขเรียกBQ4165 ส242
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องบาปที่สุดของบาป [Sound Recording]= เป็นสุดยอดแห่งมลทินทั้งหลายนั่นคือ อวิชา หรือความไม่รู้ นั่นเอง/ ...
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์สุรชัย ฉันทสูโร.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา: สำนักปฎิบัติธรรม, มปป.
เลขเรียกBQ4138.T5 พ418
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องประทีปส่องธรรม [sound recording]/ พระปราโมทย์ ปาโมชโช, เสียงอ่านโดย พระกฤช นิมมโล.
ชื่อผู้แต่งพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมดวงตาเห็นธรรม ไดมอนด์ ควีน, [2555?].
เลขเรียกBQ4165 พ346
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องพระปราโมทย์ ปาโมชโช [sound recording] / พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้องสมุดบ้านอารีย์, [2550].
เลขเรียกBQ4190 พ464 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องวิธีการปฏิบัติธรรม / [ซีดีบันทึกเสียง] พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ชื่อผู้แต่งพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2552
เลขเรียกBQ5630.V5 พ346ว 2552,294.35 ป451ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น [sound recording]]/ โดย ธีรทาส.
ชื่อผู้แต่งธีรทาส.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มปท., [2554?].
เลขเรียกBQ9288 ธ111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องสุขด้วยความสงบใจ [Sound recoding]/ พระราชภาวนาวิกรม (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม).
ชื่อผู้แต่งพระราชภาวนาวิกรม (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม).
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : วัดหนองป่าพง, 2555.
เลขเรียกBQ5410 พ175
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องหลวงตาเล่าให้ฟัง [sound recording] / โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน).
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพื่อนศิลป์, 2555.
เลขเรียกBQ4138.T5 ห313 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเตรียมตัวก่อนตาย [sound recording]/ โดย พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเพื่อนคุณธรรม, [2555?].
เลขเรียกBQ4138.T5 พ418ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา