Found: 69  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องWould you believe it?. 2 [videorecording] = คุณเชื่อหรือไม่. ตอน 2 / producted by Jenny Pasc...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2542.
เลขเรียกAG243 ว732 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องWould you believe it?. 3 [videorecording] = คุณเชื่อหรือไม่. ตอน 3 / producted by Jenny Pasc...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2542.
เลขเรียกAG243 ว733 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องWould you believe it?. 4 [videorecording] = คุณเชื่อหรือไม่. ตอน 4 / producted by Jenny Pasc...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2542.
เลขเรียกAG243 ว734 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องWould you believe it?. 1 [videorecording] = คุณเชื่อหรือไม่. ตอน 1 / producted by Jenny Paschall...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2542.
เลขเรียกAG243 ว731 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา [videorecording] : กบขี่เสือ 3 แผ่นดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, ปีลิขสิทธิ์ 2548.
เลขเรียกAC158 ก125กบ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา [videorecording] : กบเล่นเส้น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, ปีลิขสิทธิ์ 2550.
เลขเรียกAC158 ก125กส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา [videorecording] : กว่าจะเป็น -- กบนอกกะลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, ปีลิขสิทธิ์ 2549.
เลขเรียกAC158 ก125กว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา [videorecording] : กว่าจะเป็นวิศวกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2552.
เลขเรียกAC158 ก125กจ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา [videorecording] : กว่าจะเป็นหมอ เส้นทางอาชีพแห่งชีวิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, ปีลิขสิทธิ์ 2550.
เลขเรียกAC158 ก125กป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา [videorecording] : กำเนิดมนุษย์ นาทีแห่งชีวิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, ปีลิขสิทธิ์ 2550.
เลขเรียกAC158 ก125กน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา [videorecording] : กีตาร์หัตถกรรมบรรเลง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, ปีลิขสิทธิ์ 2550.
เลขเรียกAC158 ก125กต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา [videorecording] : ก๊าซธรรมชาติ พลังงานใต้พิภพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2549.
เลขเรียกAC158 ก125กธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา [videorecording] : ขนมจีนไม่ไร้น้ำยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, ปีลิขสิทธิ์ 2550.
เลขเรียกAC158 ก125ขน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา [videorecording] : ของเล่น เล่นให้เป็นเรื่อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, ปีลิขสิทธิ์ 2550.
เลขเรียกAC158 ก125ขล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา [videorecording] : ข้าวของแผ่นดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, ปีลิขสิทธิ์ 2550.
เลขเรียกAC158 ก125ขข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา