Found: 48  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง1 ปี สึนามิ กับการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [electronic resource] = 1 Year after Tsuna...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548.
เลขเรียกGC222.T5 ห362 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องEarth ride [DVD video] /
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมงป่อง, 2551.
เลขเรียกGB848 E27 2002,553.7 อ 893 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องGlobal City[computer file] : Environmental science in practice/ Dorothy Boorse, Richard T. Wright.
ชื่อผู้แต่งBoorse, Dorothy.
พิมพลักษณ์Upper Saddle River : Pearson Education, Inc, 2005.
เลขเรียกGE105.W93 B724
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องPlanet Ocean [videorecording] = สำรวจโลกมหาสมุทร / Hope Production, Calt Production and Tara Expe...
พิมพลักษณ์[United States] : Universal Studios Home Entertainment, [2013].
เลขเรียกGC21 .P53 2013,551.46 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกรรมวิธีการสร้างกลองปูจาของครูญาณ สองเมืองแก่น = PROCESS OF KLONG PUJA MAKING BY MASTER YAN SONGMUAE...
ชื่อผู้แต่งศิริ อเนกสิทธิสิน.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกGN358 .ศ64 2558EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารเพื่อปรับแปลงความหมายในพิธีกรรมงานศพ = Communication process to transform meaningsin...
ชื่อผู้แต่งบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกGT3278 .บ75 2553EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระบี่กระบอง : รวมกฎ กติกา และพื้นฐานการเล่น เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป = Sw...
ชื่อผู้แต่งรังสฤษฏิ์ บุญชลอ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2558.
เลขเรียกGV1149.5.ท9 ร315 2558,796.86 ร314ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของพิธีแต่งงาน = The cultural commodification of wedding ceremony / พชร...
ชื่อผู้แต่งพชรณดา เลิศบางพลัด.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกGT2400 .พ24 2558EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการดำรงอยู่ของความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวในสังคมไทยปัจจุบัน : กรณีศึกษาหมู่บ้านดอนโพธิ์ ตำบลชา...
ชื่อผู้แต่งน้ำมนต์ อยู่อินทร์.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกGT5899.R5 น74 2553EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม [electro...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, [2553?]
เลขเรียกG70.215.T5 ก6431 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการผสมผสานวิถีการปฏิบัติและประเพณีทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนในบริบทพื้นที่ชายแดนไทยและเมียนมา = ACCULTU...
ชื่อผู้แต่งภัทรสุดา สาลีวรรณ์.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกGN357 .ภ63 2559EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน [electronic resource] / มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
เลขเรียกG155.T5 ก64 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการรำในพิธีทำศพแบบนกหัสดีลิงค์ในอุบลราชธานี = Hasadiling dance in Ubolratchathani cremation ceremony...
ชื่อผู้แต่งวิราณี แว่นทอง.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกGT3278 .ว64 2551EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการวางแผนพัฒนาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว [electronic resource].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : IT Tech Education, 2556?]
เลขเรียกG155.T5 ก64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ของนาฏยศิลป์พิธีกรรมราชสำนักและพื้นบ้านของไทย = The relative study of Thai ritua...
ชื่อผู้แต่งชวโรฒน์ วัลยเมธี.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกGV1703.ท9 ช59 2556EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา