Found: 41  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องฟ้อนดวงเดือน [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ว.มิวสิคซาวด์, 2548.
เลขเรียกGV1703.T5 ฟ165
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
17
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องภาคกลาง [videorecording] / ผลิตโดย โครงการโสตทัศนวัสดุ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, [2546].
เลขเรียกG155.T5 ภ62 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
18
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องภาคตะวันตก [videorecording] / ผลิตโดย โครงการโสตทัศนวัสดุ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, 2546].
เลขเรียกG155.T5 ภ623 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
19
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [videorecording] / ผลิตโดย โครงการโสตทัศนวัสดุ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, [2546].
เลขเรียกG155.T5 ภ6236 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องภาคใต้ [videorecording] / ผลิตโดย โครงการโสตทัศนวัสดุ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; วิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, [2546].
เลขเรียกG155.T5 ภ629 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
21
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย [videorecording] / สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2546].
เลขเรียกGB306 ภ746 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
22
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องมือใหม่หัดแต่งหน้า [videorecording] / บท/สาธิตการแต่งหน้า : กัณณภัค นันทประดากร ; เสียงบรรยาย : จั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไลบรารี่, 2546.
เลขเรียกGT2340 ม65 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
23
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องระบำโบราณคดี [videorecording] = The Thai archaeology dance.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ว.มิวสิคซาวด์, 2546.
เลขเรียกGV1703.T5 ร231
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
24
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา 2481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม [videorecording]...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.
เลขเรียกG155.T5 ป392
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรำฉุยฉาย [videorecording] = The Chui Chai dance.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ว.มิวสิคซาวด์, 2546.
เลขเรียกGV1703.T5 ร461ฉ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
26
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรำฉุยฉายเบญจกายแปลง [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ว.มิวสิคซาวด์, 2548.
เลขเรียกGV1703.T5 ร461ฉบ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
27
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรำบายศรีสู่ขวัญ รำภูไทสามเผ่า ฟ้อนเล็บ [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ว.มิวสิคซาวด์, 2551.
เลขเรียกGV1703.T5 ร461บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
28
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรำสี่ภาค รำศิลปาชีพ พม่ารำขวาน [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ว.มิวสิคซาวด์, 2551.
เลขเรียกGV1703.T5 ร475ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
29
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรำอธิษฐาน [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ว.มิวสิคซาวด์, 2548.
เลขเรียกGV1703.T5 ร475อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
30
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรำอวยพร [videorecording] = The benediction dance.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ว.มิวสิคซาวด์, 2546.
เลขเรียกGV1703.T5 ร475
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา