Found: 1,311  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกราบพระบาท: ชุดคำพ่อสอน/ ตุ๊บปอง.
ชื่อผู้แต่งตุ๊บปอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: แปลนฟอร์คิดส์, 2561.
เลขเรียกE ต625ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกราวเงาะ / กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2538
เลขเรียกE ก615ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรีนการ์ด คือคำตอบในการอยู่อเมริกา. ตอนการเริ่มต้น / กิตติภพ พลสา
ชื่อผู้แต่งกิตติภพ พลสา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกE158 ก-ก 2559,323.62 ก674ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพมหานคร : เมืองหลวงของฉัน / เรื่อง, ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ ; ภาพ, โสภาคย์ ดวงแข.
ชื่อผู้แต่งชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Hello Kids, 2555.
เลขเรียกE ช426ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Marketing strategies of tutorial s...
ชื่อผู้แต่งปัญญา ศิริโกไศยกานนท์
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2559
เลขเรียกE-Thesis
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้าหวัง กล้าเปลี่ยน = The audacity of hope / Barack Obama เขียน ; สุนิสา กาญจนกุล แปล.
ชื่อผู้แต่งโอบามา, บารัค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2551.
เลขเรียกE185.97.O23 อ96,923.173 อ85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวางห้าสี / เกริก ยุ้ยพันธ์
ชื่อผู้แต่งเกริก ยุ้นพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2530
เลขเรียกE ก-ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าอเมริกาจะเป็นมหาอำนาจ / มั่น พัธโนทัย.
ชื่อผู้แต่งมั่น พัธโนทัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์, 2521.
เลขเรียกE178 .ม63,973 ม115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าเป็นอเมริกัน / เจย์ กิทลิน บรรณธิการ ; วิภาวรรณ ตุรยานนท์ บรรณาธิการแปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2534.
เลขเรียกE178 .ก55,973 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว๊าน : แหล่งน้ำแห่งชีวิต / [บรรณาธิการ สัญญลักษณ์ เทียมถนอม, จำเนียม อินยา]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ, 2539.
เลขเรียกGB790 ก322,E ก615ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะเหรี่ยงระดับโลก / โดย อุดร จารุรัตน์.
ชื่อผู้แต่งอุดร จารุรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.วาทิน พับลิเคชั่น, 2532.
เลขเรียกE169.02 อ73 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะเหรี่ยงแอล.เอ. กรีนคาร์ด [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งกรีนคาร์ด, นามแฝง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลลนา, 2529.
เลขเรียกE169 ก46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกากระหายกับเหยือกน้ำใสใบโต / ตุ๊บปอง เรื่อง ; กาญจนาภรณ์ ชัยวิริยานนท์ ภาพ.
ชื่อผู้แต่งตุ๊บปอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2551.
เลขเรียกE ต625ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกากระหายกับเหยือกน้ำใสใบโต / ตุ๊บปอง เรื่อง ; กาญจนาภรณ์ ชัยวิริยานนท์ ภาพ.
ชื่อผู้แต่งตุ๊บปอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2550.
เลขเรียกPZ90.ท9 ต73ก63 2550,E ต625ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา