Found: 21  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องAnaconda cubes [toy].
เลขเรียกGV1201 A532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องMaster mind wooden game [game].
เลขเรียกGV1201 M394
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการแสดงศิลปินพื้นบ้าน สืบสานความเป็นพลเมือง [videorecording] / จัดทำโดย สถาบันพระปกเกล้า และมูลนิธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
เลขเรียกGV1703.T5 ก64 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องตามรอยผู้บุกเบิก [map] : หมุดหมายสำคัญแห่งการสำรวจ / แมตทิว ทวอมบลี และเจน เวสเซลส์ ; อแมนดา ฮอบส...
ชื่อผู้แต่งNational Geographic Maps (Firm).
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : National Geographic, c2013.
เลขเรียกG3180 N3 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องนิทานพื้นบ้านล้านนา [electronic resource] / จัดทำโดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.
เลขเรียกGR312 น63 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องฝึกลีลาศด้วยตนเอง [videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรสวีดิโอ, 2544.
เลขเรียกGV1746 ฝ62 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องภาคกลาง [videorecording] / ผลิตโดย โครงการโสตทัศนวัสดุ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, [2546].
เลขเรียกG155.T5 ภ62 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องภาคตะวันตก [videorecording] / ผลิตโดย โครงการโสตทัศนวัสดุ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, 2546].
เลขเรียกG155.T5 ภ623 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [videorecording] / ผลิตโดย โครงการโสตทัศนวัสดุ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, [2546].
เลขเรียกG155.T5 ภ6236 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องภาคใต้ [videorecording] / ผลิตโดย โครงการโสตทัศนวัสดุ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; วิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, [2546].
เลขเรียกG155.T5 ภ629 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย [videorecording] / สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2546].
เลขเรียกGB306 ภ746 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องมือใหม่หัดแต่งหน้า [videorecording] / บท/สาธิตการแต่งหน้า : กัณณภัค นันทประดากร ; เสียงบรรยาย : จั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไลบรารี่, 2546.
เลขเรียกGT2340 ม65 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องวัตถุมงคลของผู้ชายล้านนา [electronic resource] / ดทำโดย กลุ่มงานล้านนาคดี สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทย...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : กลุ่มงานล้านนาคดี สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2552].
เลขเรียกGR600 ว63 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีสนุกกับการตกและตามล่าหาปลา [videorecording]. Vol.1.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม.พี.มีเดีย จำกัด, 2555.
เลขเรียกGT5904 ส64 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสึนามิ ความรู้ เพื่อความหวัง [videorecording]. ตอนบทเรียนจากฮาวาย / จัดทำโดย โครงการสร้างความเข้า...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, [2550?].
เลขเรียกGC221.2 ส636 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา