Found: 722  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกบเลือกนาย = The Frogs begging for a king.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้องเรียน, 2550.
เลขเรียกPZ90.T5 ร375ก 2550,E ก128
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐฯ / เอกนรี พรปรีดา, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งเอกนรี พรปรีดา
พิมพลักษณ์กรุ งเทพฯ : แพรธรรม, 2556.
เลขเรียกE 176.1 อ876ก 2556,321.8042 อ876ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระดาษเจาะรู / บุญถึง แน่นหนา
ชื่อผู้แต่งบุญถึง แน่นหนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2530
เลขเรียกE บ-ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระต่ายกับหมี เพื่อนรักสุดซี้ ดีกันนะ= Sorry/ นอร์เบิร์ต ลานดา;น้ำฝน แสงเป๋า,แปล.
ชื่อผู้แต่งลานดา, นอร์เบิร์ต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2555.
เลขเรียกPZ7 ล948 2555,E ล266ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระต่ายกับเต่า = The Hare and the tortoise.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้องเรียน, 2550.
เลขเรียกPZ90.T5 ร375กร 2550,E ก217
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระต่ายจอมโว / ประชุมพร สุวรรณตรา ; ภาพประกอบ สมบัติ คิ้วฮก
ชื่อผู้แต่งประชุมพร สุวรรณตรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2526.
เลขเรียกPZ90.T5 ป247ก,E ป-ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระต่ายน้อยแสนซนบนดวงจันทร์ / กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์.
ชื่อผู้แต่งกุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์ , 2552.
เลขเรียกE ก728ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระท่อมน้อยกลางทุ่ง / ทำนุ อ้นประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งทำนุ อ้นประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2524.
เลขเรียกPL4209.3.ท62 ก46,E ท-ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพมหานคร : เมืองหลวงของฉัน / เรื่อง, ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ ; ภาพ, โสภาคย์ ดวงแข.
ชื่อผู้แต่งชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Hello Kids, 2555.
เลขเรียกE ช426ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าอเมริกาจะเป็นมหาอำนาจ / มั่น พัธโนทัย.
ชื่อผู้แต่งมั่น พัธโนทัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์, 2521.
เลขเรียกE178 .ม63,973 ม115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว๊าน : แหล่งน้ำแห่งชีวิต / [บรรณาธิการ สัญญลักษณ์ เทียมถนอม, จำเนียม อินยา]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ, 2539.
เลขเรียกGB790 ก322,E ก615ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะเหรี่ยงระดับโลก / โดย อุดร จารุรัตน์.
ชื่อผู้แต่งอุดร จารุรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.วาทิน พับลิเคชั่น, 2532.
เลขเรียกE169.02 อ73 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะเหรี่ยงแอล.เอ. กรีนคาร์ด [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งกรีนคาร์ด, นามแฝง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลลนา, 2529.
เลขเรียกE169 ก46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกากระหายกับเหยือกน้ำใสใบโต / ตุ๊บปอง เรื่อง ; กาญจนาภรณ์ ชัยวิริยานนท์ ภาพ.
ชื่อผู้แต่งตุ๊บปอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2551.
เลขเรียกE ต625ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา