Found: 95  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขของการทำดี เล่มที่ 5 : ความซื่อสัตย์ / บัสเราะ หลงสมัน และสุรัสวดี นราพงศ์เกษม.
ชื่อผู้แต่งบัสเราะ หลงสมัน.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558.
เลขเรียกE บ218ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขของแม่ เล่มที่ 1 : ความกตัญญู / บัสเราะ หลงสมัน.
ชื่อผู้แต่งบัสเราะ หลงสมัน.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558.
เลขเรียกE บ218ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเรียงเชิงสร้างสรรค์ พ.ศ. 2521 : หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา/ กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2523.
เลขเรียกE ก17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้เทปนิทาน เรื่อง ไอด้ากับยาวิเศษ / ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือกรมวิชาการ, 2538
เลขเรียกE ก17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมผู้เกียจคร้าน / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิ๊บยอดกตัญญู / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดีพโทรต บุรุษแห่งวอเตอร์เกต = The story of watergate''s deep throat / Bob Woodward, โรจนา นาเจริญ, ...
ชื่อผู้แต่งวู้ดเวิร์ด, บ๊อบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
เลขเรียกE860 ว888ด 2549,AC ร.ส. ว244ด 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด๊อกเตอร์ ดูลิตเติ้ล (ภาค 2) / โดย อัมพร- เบญจ์เนตรา (นามแฝง).
ชื่อผู้แต่งลอฟติ้ง, ฮิว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2517.
เลขเรียกE ล19ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด๊อกเตอร์ ดูลิตเติ้ล / โดย ขวัญกมล (นามแฝง).
ชื่อผู้แต่งลอฟติ้ง, ฮิว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2513.
เลขเรียกE ล19ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด๊อกเตอร์ดูลิตเติ้ล ภาคสอง / ฮิ้ว ลอฟติ้ง , อัมพร , เบญจ์ เนตรา แปล.
ชื่อผู้แต่งลอฟติ้ง, ฮิ้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2514.
เลขเรียกE ล19ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถล่มจักรวาล / โชติ ศรีสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งโชติ ศรีสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2539
เลขเรียกE ช821ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมชาติคือครู / วาณิช จรุงกิจอนันต์.
ชื่อผู้แต่งวาณิช จรุงกิจอนันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมพัฒนาการอ่านของเด็ก, 2526.
เลขเรียกE ว223ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นเมืองของเอเชียสำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่มห้า / ศูนย์วัฒนธรรมเอเซียของยูเนสโก.
ชื่อผู้แต่งศูนย์วัฒนธรรมเอเซียของยูเนสโก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2525.
เลขเรียกE ศ245น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้องเนมตะลุยอาเซียน : กูมุสตาฟิลิปปินส์ / กาย เบญจ์
ชื่อผู้แต่งกาย เบญจ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรคิดส์, 2555
เลขเรียกE ก246 [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้องเนมตะลุยอาเซียน : มิงกาลาเมียนมาร์ / กาย เบญจ์
ชื่อผู้แต่งกาย เบญจ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรคิดส์, 2555
เลขเรียกE ม232 [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา