Found: 321  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
196
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกรวมชาติ / ของ Eric Wollencott Barnes ; แปลโดย สุวัจน์ บัวทอง.
ชื่อผู้แต่งบาร์นส์, อิริค วอลเลนคอต
พิมพลักษณ์พระนคร : ก้าวหน้า, 2514.
เลขเรียกE208 .บ56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
197
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสงครามระหว่างข้าพเจ้ากับ ซี.ไอ.เอ. / โดย นโรดม สีหนุ ; แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาอังกฤษ โดย วิลเฟรด เ...
ชื่อผู้แต่งสีหนุ, เจ้านโรดม, ค.ศ. 1922-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารสยาม, 2517.
เลขเรียกE743.5 .น4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
198
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสตรอว์เบอร์รี่ หนึ่ง สอง สาม / เรื่องและภาพ ยูมุนโจ ; แปล วิทิยา จันทร์พันธ์.
ชื่อผู้แต่งยู, มุนโจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2553.
เลขเรียกPZ90 ย485 2553,E ย472ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
199
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสหรัฐอเมริกา / กัลยา ชาติยานันทน์, สุทธิ์นุสรณ์ สุวรรณพันธ์ บรรณาธิการ ; ชอบทิพย์ แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2539.
เลขเรียกE169.02 .ส54,917.3 ซ951ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
200
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสหรัฐอเมริกา / มัลลิกา พงศ์ปริตร บรรณาธิการ ; อรวรรณ สวนสำราญ แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2548.
เลขเรียกE169.02 .ส54 2548,917.3 ส19 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
201
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสหรัฐอเมริกา : ประวัติศาสตร์และการเมือง / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งโกวิท วงศ์สุรวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2524.
เลขเรียกE183 ก9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
202
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยภูมิศาสตร์และความเจริญ.
ชื่อผู้แต่งสำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวสารอเมิกัน, 25--?]
เลขเรียกE169 .ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
203
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสหรัฐอเมริกาในโลกปัจจุบัน ค.ศ. 1945-1980 / สมร นิติทัณฑ์ประภาศ.
ชื่อผู้แต่งสมร นิติทัณฑ์ประภาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2531-
เลขเรียกE169.12 .ส45,973.9 ส 213 ส 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
205
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสามศตวรรษแห่งความอัศจรรย์ / โดย แคเธอรีน บี. ชิพเพน ; แปลและเรียบเรียงโดย เผ่าเทพ โชตินุชิต.
ชื่อผู้แต่งชิพเพน, แคเธอรีน บี.
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2508.
เลขเรียกE175 .ช65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
208
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาวกับสวยไปอเมริกา / ว. วินิจฉัยกุล.
ชื่อผู้แต่งวินิตา ดิถียนต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2535.
เลขเรียกE169.02 .ว64,Fic ว627ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
210
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือภาพส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดดาวสำคัญแห่งระบบสุริยะ / เขียนเรื่อง แนนซี โลเว็น ; เขีย...
ชื่อผู้แต่งโลเว็น, แนนซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปันรู้, 2553.
เลขเรียกQB602 ล95,E น916ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา