Found: 321  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
181
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลิงคอล์น : ความรู้ฉบับพกพา = Lincoln : a very short introduction / โดย อัลเลน ซี. เกวลโซ ; ธเนศ อา...
ชื่อผู้แต่งเกวลโซ, อันเลน ซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2556.
เลขเรียกE457.2 .ก75 2556,923.173 ก771ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
182
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลิงคอล์นมหาบุรุษ = Lincoln the unknow / เดล คาร์เนกี เขียน ; อาษา ขอจิตต์เมตต์ แปล.
ชื่อผู้แต่งคาร์เนกี, เดล, ค.ศ. 1888-1955.
พิมพลักษณ์พระนคร : บรรณคาร, 2513.
เลขเรียกE457 .ค65 2513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
184
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกพราน.
ชื่อผู้แต่งอรุณี ดวงแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2538.
เลขเรียกE อ418ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
185
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกสัตว์น่ารัก = Animals families / มาซายูกิ ยาบุอุจิ.
ชื่อผู้แต่งมาซายูกิ, ยาบุอุจิ, ค.ศ.1940-2000.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเอสซีจี, 2554.
เลขเรียกPZ49.63 ย246 2554,E ย246ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
186
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกหมีเป็นหวัด / พรจันทร์ จันทวิมล เรื่อง ; สมชาย เวชวิทย์ ภาพ.
ชื่อผู้แต่งพรจันทร์ จันทวิมล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2522.
เลขเรียกPZ90.ท9 พ43,E พ-ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
187
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในฟิลิปปินส์ = Treasure hunting in the Philippines / Gomdori Co., เขียน ; Kan...
ชื่อผู้แต่งกอมโดริ, คัมพานี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกDS663 ก54,E ก19ล 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
188
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องล่าม / จุฑาพิลิน, [นามแฝง] ; ภาพประกอบ, วชิรพจน์ บุรพรัตน์.
ชื่อผู้แต่งนิธิมา อภิวัฒนาวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีสารา, 2545.
เลขเรียกE184.T4 น63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
189
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวอเตอรเกต : บันทึกอันแสนอัปยศของนิกสัน / พูนศักดิ์ ศักดานุวัฒน์ และสัญชัย ปลั่งกมล.
ชื่อผู้แต่งพูนศักดิ์ ศักดานุวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์, 2517.
เลขเรียกE860 .พ74,973.924 พ 841 ว 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
191
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม / สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2525.
เลขเรียกBQ5130 ส72 2525,E 390.09593 ส-ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
192
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันที่รุ้งทอสาย / พิบูลศักดิ์ ละครพล.
ชื่อผู้แต่งพิบูลศักดิ์ ละครพล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สู่ฝัน, 2528.
เลขเรียกPZ90.ท9 พ64,E พ693ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
193
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันเวลาแสนงาม / พิบูลศักดิ์ ละครพล.
ชื่อผู้แต่งพิบูลศักดิ์ ละครพล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สู่ฝัน, 2528.
เลขเรียกPZ90.ท9 พ65,E พ-ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
194
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชาอารยธรรมอเมริกัน / สมร นิติทัณฑ์ประภาส.
ชื่อผู้แต่งสมร นิติทัณฑ์ประภาศ.
พิมพลักษณ์พระนคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2512.
เลขเรียกE169.1 .ส43 2512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
195
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิญญาณอเมริกา / นวม สงวนทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งนวม สงวนทรัพย์.
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2505.
เลขเรียกE312 .น53,92 ว19น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา