Found: 321  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
166
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยอช วอชิงตัน / โดย เจริญ ไชยชนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2523.
เลขเรียกE312 .ย56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
167
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยอดวีรชน = Gallant / โดย อี. แมคคินลีย์ เดิร์กเซ็น และ เอช. พอล เจฟเฟอร์ส ; ภาวินี ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งเดิร์กเซ็น, อี. แมคคินลีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวหน้า, 2511.
เลขเรียกE176 .ด78
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
168
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยอร์ช วอชิงตัน บุรุษผู้ซึ่งจะขาดเสียมิได้ / ของ James Thomas Flexner ; แปลโดย ทักษิณา สวนานนท์ และ...
ชื่อผู้แต่งเฟล็กซเนอร์, เจมส์ ทอมัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่วิทยา, 2519.
เลขเรียกE312 .ฟ73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
169
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยิปซีทัวร์ / โสภาค สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งรำไพพรรณ ม. ศรีโสภาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2529.
เลขเรียกE169.02 .ร63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
172
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอนัลด์ เรแกน ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 40.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสารนิเทศระหว่างชาติแห่งสหรัฐอเมริกา, [252-?]
เลขเรียกE878 .ร57
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
173
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักแรกของเคนเนดี้ / กุนิลลา ฟอน โพสต์ ร่วมกับ คาร์ล จอห์น เขียน ; สุธีรา สุขนิยม.
ชื่อผู้แต่งโพสต์, กุนิลลา ฟอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2546.
เลขเรียกE842.1 พ95
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
174
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐบุรษุอเมริกัน / ของ William S. White ; โดย สมศักดิ์ ชูโต.
ชื่อผู้แต่งไวท์, วิลเลียม เอส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2518.
เลขเรียกE176.1 .ว95
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
175
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ไว้ก่อนไป--อเมริกา / วิโรจน์ ถิรคุณ, เขียน
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ ถิรคุณ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมิต, [2532?]
เลขเรียกE18 ว69 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
176
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ไว้ก่อนไปอเมริกา / วิโรจน์ ถิรคุณ เขียน.
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ ถิรคุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมิต, 2531.
เลขเรียกE156 .ว66,917.3 ว712ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
177
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฤดูใบไม้ผลิที่สหรัฐอเมริกา / สอางค์ มะลิกุล.
ชื่อผู้แต่งสอางค์ มะลิกุล.
พิมพลักษณ์[นครปฐม : ม.ป.พ., 25--?].
เลขเรียกE169.O4 ส651
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
180
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลับเฉพาะสหรัฐอเมริกา : ทุกเรื่องที่[ไม่]จำเป็นต้องรู้ / ไลเนตต์ เอแวนส์ ; กีต้าร์, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งเอแวนส์, ไลเนตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557
เลขเรียกE18 .อ75 2557,973 ล981ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา