Found: 321  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 1 = History of United States I / อรพินท์ พงษ์ภักดี.
ชื่อผู้แต่งอรพินท์ พงษ์ภักดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520.
เลขเรียกE188 .อ45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 2 / อรพินท์ พงษ์ภักดี.
ชื่อผู้แต่งอรพินท์ พงษ์ภักดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521.
เลขเรียกE661 อ43,973 อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 2 = History of United States 2 / อรพินท์ พงษ์ภักดี.
ชื่อผู้แต่งอรพินท์ พงษ์ภักดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คระมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521.
เลขเรียกE661 .อ45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1865-1945 : ยุคหลังสงครามกลางเมือง-สงครามโลกครั้งที่ 2 / สมร นิติทั...
ชื่อผู้แต่งสมร นิติทัณฑ์ประภาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.
เลขเรียกE661 .ส44 2548,973 ส16ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1865-1945 : ยุคหลังสงครามกลางเมือง-สงครามโลกครั้งที่สอง / สมร นิติท...
ชื่อผู้แต่งสมร นิติทัณฑ์ประภาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525.
เลขเรียกE661 .ส44,973.8 ส275ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ค.ศ.1865-1945 ยุคหลังสงครามกลางเมือง-สงครามโลกครั้งที่ 2 / สมร นิติทัณฑ์ป...
ชื่อผู้แต่งสมร นิติทัณฑ์ประภาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิช, 2525.
เลขเรียกE661 ส4,973.8 ส 213 ป 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุคปัจจุบัน / สิริ เปรมจิตต์.
ชื่อผู้แต่งสิริ เปรมจิตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2520.
เลขเรียกE178 ส6 2520,973 ส731ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุคปัจจุบัน.
ชื่อผู้แต่งสิริ เปรมจิตต์.
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2516.
เลขเรียกE178 .ส67,973 ส 663 ป 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ค.ศ. 1945 - ปัจจุบัน / สมร นิติทัณฑ์ประภาศ.
ชื่อผู้แต่งสมร นิติทัณฑ์ประภาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.
เลขเรียกE813 .ส435 2553,973 ส44ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สังเขปของสหรัฐอเมริกา = A short history of the United State / by Allan Nevins and Hen...
ชื่อผู้แต่งเนวินส์, อัลแลน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2516-2519.
เลขเรียกE178.1 .น76
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกันโดยสังเขป / [ปรับปรุงใหม่ โดย คีธ ดับลิว ออลสัน, ดี. สตีเวน เอ็นด์สเลย์] ; แปล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวสารอเมริกัน, [2530?]
เลขเรียกE178 .ป45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกันโดยสังเขป.
ชื่อผู้แต่งสำนักข่าวสารอเมริกัน (กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนัก, [25--?]
เลขเรียกE178.1 .ส62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกันโดยสังเขป.
ชื่อผู้แต่งสำนักข่าวสารอเมริกัน (กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนัก, 2511.
เลขเรียกE178.1 .ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกา ฉบับย่อ / แปลและเรียบเรียง โดย ณรงค์ เกตุทัต.
ชื่อผู้แต่งเอสเชอร์, แฟรงคลิน จูเนียร์.
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนักพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2512.
เลขเรียกE178 .อ75,973 อ58ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา