Found: 103  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสหรัฐอเมริกา : ประวัติศาสตร์และการเมือง / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งโกวิท วงศ์สุรวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2524.
เลขเรียกE183 ก9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องรอยเท้าในหิมะ = Footprints in the snow / Kenjiro Todutomi เขียนเป็นภาษ...
ชื่อผู้แต่งโตกุโตมิ, เคนจิโร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2536.
เลขเรียกE ต862ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเสริมประสบการณ์ตามความต้องการของท้องถิ่น เขตการศึกษา 1 ประเพณีไทยรามัญในจังหวัดสมุทรสาคร กน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพน : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2539.
เลขเรียกDS570.M6 ป332,E ก615ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเสริมประสบการณ์ตามความต้องการของท้องถิ่นเขตการศึกษา 5 ลุงเล่าขานตำนานเมืองสิงห์ / น้ำอ้อย แส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539.
เลขเรียกDS589.ก422 ล621,E ก615ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหน้าต่างสู่โลกกว้าง สหรัฐเมริกา / เมวิตา วงศ์วิเชียรชัย, ผู้แปล ; อุทัยวรรณ วิสุทธากุล, บรรณาธิการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2558.
เลขเรียกE169.1 ส461,917.3 ส461 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิชิ มนุษย์สองโลก ชีวประวัติของอเมริกันอินเดียนยุคหินคนสุดท้ายแห่งทวีปอเมริกาเหนือ / เทโอโดร่า โครเ...
ชื่อผู้แต่งโครเบอร์, เทโอโดร่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, [2529]
เลขเรียกE53 .ค95,970.00497 ค964อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอินเดียนแดง : มหากาพย์แห่งดวงตะวัน / กอบกุล [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งกอบกุล อิงคุทานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2545.
เลขเรียกE77 ก53,970.1 ก358อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอเมริกา : ฝั่งตะวันออก / เรื่อง ดุษฎี เฮย์มอนด์.
ชื่อผู้แต่งดุษฎี เฮย์มอนด์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อทิตตา, 2540.
เลขเรียกE169.04 .ด75 2540,917.3 ด48อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอเมริกา : อเมริกาเหนือ ลาติน อเมริกา / ธนู แก้วโอภาส.
ชื่อผู้แต่งธนู แก้วโอภาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชาติเศรษฐกิจ, 2536.
เลขเรียกE18 .ธ35,970 ธ154อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา