Found: 108  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา / ทัศนียา สุปรีชากร.
ชื่อผู้แต่งทัศนียา สุปรีชากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 2522.
เลขเรียกE174 .ท64,973.03 ท 386 พ 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระจันทร์ขึ้นที่อเมริกา / สุวิชา [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งสุวิชา, นามแฝง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารศรีนคร, 2528.
เลขเรียกE169.02 ส7 2528,อ 923.1593 ส74พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระเจ้าอยู่หัวของฉัน / ภาพประกอบโดย หม่อมหลวงจิราธร จิรประวัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีสารา, 2550.
เลขเรียกDS586.8 พ462 2550,E จ533พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมีดอรัญญิก / สุเทพ ชูมาลัยวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุเทพ ชูมาลัยวงศ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : องค์การค้าของคุรุสภา, 2525.
เลขเรียกTS380 ส77,E 390.09593 ส-ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมุม / เรื่อง พิมพา อจลากุล, เรียบเรียง สุภาวดี โกมารทัด, ภาพ ภัทรีดา ประสานทอง, เรียบเรียงเป็นภาษาอ...
ชื่อผู้แต่งพิมพา อจลากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2550.
เลขเรียกPZ90.T5 พ722 2550,E พ722ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกสัตว์น่ารัก = Animals families / มาซายูกิ ยาบุอุจิ.
ชื่อผู้แต่งมาซายูกิ, ยาบุอุจิ, ค.ศ.1940-2000.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเอสซีจี, 2554.
เลขเรียกPZ49.63 ย246 2554,E ย246ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกหมีเป็นหวัด / พรจันทร์ จันทวิมล เรื่อง ; สมชาย เวชวิทย์ ภาพ.
ชื่อผู้แต่งพรจันทร์ จันทวิมล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2522.
เลขเรียกPZ90.ท9 พ43,E พ-ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันที่รุ้งทอสาย / พิบูลศักดิ์ ละครพล.
ชื่อผู้แต่งพิบูลศักดิ์ ละครพล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สู่ฝัน, 2528.
เลขเรียกPZ90.ท9 พ64,E พ693ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิญญาณอเมริกา / นวม สงวนทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งนวม สงวนทรัพย์.
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2505.
เลขเรียกE312 .น53,92 ว19น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา