Found: 59  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสตรอว์เบอร์รี่ หนึ่ง สอง สาม / เรื่องและภาพ ยูมุนโจ ; แปล วิทิยา จันทร์พันธ์.
ชื่อผู้แต่งยู, มุนโจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2553.
เลขเรียกPZ90 ย485 2553,E ย472ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสหรัฐอเมริกา / กัลยา ชาติยานันทน์, สุทธิ์นุสรณ์ สุวรรณพันธ์ บรรณาธิการ ; ชอบทิพย์ แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2539.
เลขเรียกE169.02 .ส54,917.3 ซ951ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาวกับสวยไปอเมริกา / ว. วินิจฉัยกุล.
ชื่อผู้แต่งวินิตา ดิถียนต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2535.
เลขเรียกE169.02 .ว64,Fic ว627ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องรอยเท้าในหิมะ = Footprints in the snow / Kenjiro Todutomi เขียนเป็นภาษ...
ชื่อผู้แต่งโตกุโตมิ, เคนจิโร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2536.
เลขเรียกE ต862ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอินเดียนแดง : มหากาพย์แห่งดวงตะวัน / กอบกุล [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งกอบกุล อิงคุทานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2545.
เลขเรียกE77 ก53,970.1 ก358อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอเมริกา : อเมริกาเหนือ ลาติน อเมริกา / ธนู แก้วโอภาส.
ชื่อผู้แต่งธนู แก้วโอภาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชาติเศรษฐกิจ, 2536.
เลขเรียกE18 .ธ35,970 ธ154อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอเมริกาน่าชัง/ ส.ฟลอลิดา เขียน.
ชื่อผู้แต่งส.ฟลอลิดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2544.
เลขเรียกE169.1 ส15,390.0973 ส113อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอเมริกาไม่น่าเชื่อ / ณรงค์ หลงสมบุญ.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ หลงสมบุญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์กอไผ่, 2544.
เลขเรียกE169.02 ณ43 2544,917.3 ณ17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮิลลารี่ คลินตัน : ปั้นดินให้เป็นดาว / พิเชียร คุคระหอง.
ชื่อผู้แต่งพิเชียร คุระทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2537.
เลขเรียกE887 พ65,923.273 ฮ459พ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮิลลารี่ คลินตัน : หญิงแกร่งแห่งศตวรรษ / พิเชียร คุระทอง.
ชื่อผู้แต่งพิเชียร คุระทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2551.
เลขเรียกE887 พ66,923.2 พ655ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ้าชายเดียวดายในอาณาจักรล่องหน = The invisible kindom / ร็อบ ไรอัน ; แปล, วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
ชื่อผู้แต่งไรอัน, ร็อบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558
เลขเรียกPN513 ร-จ 2558,E ร961จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา