Found: 267  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตั้กแตน / นิพันธ์ รัตนวรพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งนิพันธ์ รัตนวรพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิพม์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2517.
เลขเรียกQL506 .น6,E 390.09593 น619ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามทางคาวบอย / "พิมพ์สี"
ชื่อผู้แต่งพิมพ์สี 2497-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2544.
เลขเรียกE169.04 .พ64 2544,917.304 น17ต 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอย...คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส / Jean-Paul Duviols เขียน ; พิลาสพรรณ เลิศปัญญาโรจน์ แปลและเรียบเรียง...
ชื่อผู้แต่งดูวิออล์, ฌอง-ปอล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ 2549.
เลขเรียกE111 ด75,917.3 ด812ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์โลก / อนันตชัย จินดาวัฒน์ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งอนันตชัย จินดาวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี สำนักพิมพ์, 2552.
เลขเรียกE58 .อ36 2552,909 อ36ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์โลก / อนันตชัย จินดาวัฒน์, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอนันตชัย จินดาวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2555.
เลขเรียกE58 อ3ต 2555,909 อ36ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นไม้น้อย / ปริศนา สกุลทอง เรื่อง ; ชายเฉิน ภาพ.
ชื่อผู้แต่งปริศนา สกุลทอง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยุศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2527.
เลขเรียกPZ90.ท9 ป48ต37,E ป-ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถ้าฉันมีดวงตา อเมริกาอาจอยู่ไกล / นฤมล จันทรากูล.
ชื่อผู้แต่งนฤมล จันทรากูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วันอังคาร, 2545.
เลขเรียกE169.1 น45,917.3 น276ถ.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทศกัณฐ์ออนไลน์ / ชัยกร หาญไฟฟ้า.
ชื่อผู้แต่งชัยกร หาญไฟฟ้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2550.
เลขเรียกPL4209.3.ช642 ท52,E ช371ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่านหญิงเรแกน / แนนซี่ เรแกน ; มนันยา แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2524.
เลขเรียกE878 .ร76
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธุรกิจติดดาว (เล่าข้ามโลก 2) / นิมิตร วัฒนาวารินทร์.
ชื่อผู้แต่งนิมิตร วัฒนาวารินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.
เลขเรียกE169.1 น66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนกตามท้องนา / บุญส่ง เลขะกุล.
ชื่อผู้แต่งบุญส่ง เลขะกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2526.
เลขเรียกQL691.ท9 บ72 2526,E 390.09593 บ582น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา