Found: 267  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน กรณีคนพื้นเมืองในอเมริกา = The face of the Fox / Frederick O. Gearing ; แปลโ...
ชื่อผู้แต่งเกียริง, เฟรดเดอริค โอ, ค.ศ.1922-
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ห้องจำหน่ายหนังสือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [25--?]
เลขเรียกE99.ฟ5 ก83
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและสถาบันแบบอเมริกัน / ดี.เค. สตีเวนสัน : เขียน ; อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ : แปล.
ชื่อผู้แต่งสตีเวนสัน, ดี. เค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล,2537.
เลขเรียกE169.1 .ส34 2537,371.4 พ112ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตไทยยามไกลบ้าน : สัมผัสคุณค่าและสามัคคีของพลังสังคมไทยในต่างถิ่น / ประภาศรี สีหอำไพ
ชื่อผู้แต่งประภาศรี สีหอำไพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2546.
เลขเรียกE184.T5 ป344,919.73 ป17ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซี ไอ เอ กับการแทรกแซงกรรมกรสากล / รุ่งอรุณ ณ บูรพา.
ชื่อผู้แต่งรุ่งอรุณ ณ บูรพา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมหนังสือแสงจันทร์, [2518?]
เลขเรียกE743.5 .ร75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซี.ไอ.เอ. องค์การโสณทุจริตแห่งชาติอเมริกากับแผนการทำลายชาติไทย / โดย ยอดธง ทับทิวไม้ [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งวัชระ เวทยะธีรางค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิตรนราการพิมพ์, 2517.
เลขเรียกE743.5 ว62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องณ ที่ดวงตะวันฉายแสง : รวมบทกวีและคำประกาศแห่งความรู้สึกของอินเดียนแดง = Touch the earth / รวบรวมโด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอไผ่, 2528.
เลขเรียกE53 .ณ36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องณ ที่ดวงตะวันฉายแสง ข้าจะไม่สู้รบอีกต่อไป / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2558
เลขเรียกE58 ณ36 2558,917.3 ว115ณ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดร. มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ = What manner of man, a bibliography of Martin Luther King, Jr. / ...
ชื่อผู้แต่งเบ็นเน็ท, เลโรนี, จูเนียร์, ค.ศ. 1928-
พิมพลักษณ์พระนคร : ก้าวหน้า, 2513.
เลขเรียกE185.97.ค67 บ73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดรุณนิมิตร / โดย อ.สนิทวงศ์ [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งอุไร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2512.
เลขเรียกPZ90 อ73ด4,E 398.2 อ-ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดไวท์ ดี. ไอเซนฮาวเออร์ ประวัติของประธานาธิบดีคนที่หนึ่งของสหรัฐ = Dwight D. Eisenhower / Arthur G...
ชื่อผู้แต่งเบดฮาร์ด, อาร์เตอร์ จี.
พิมพลักษณ์พระนคร : รวมสาส์น, 2508.
เลขเรียกE836 .บ74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตะลุย--อเมริกา ผ่าตัด--รัสเซีย / โดย อาจินต์ ปัญจพรรค์.
ชื่อผู้แต่งอาจินต์ ปัญจพรรค์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : หมึกจีน, 2534.
เลขเรียกE169.02 อ62 2534,917.3 อ612ต 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตะลุยเดี่ยว / Jeanette Eaton เขียน ; วิภา จุลชาติ แปล.
ชื่อผู้แต่งอีตัน, จีนแนตต์.
พิมพลักษณ์พระนคร : สหมิตรการพิมพ์, 2514.
เลขเรียกE183 อ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา