Found: 267  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกากระหายกับเหยือกน้ำใสใบโต / ตุ๊บปอง เรื่อง ; กาญจนาภรณ์ ชัยวิริยานนท์ ภาพ.
ชื่อผู้แต่งตุ๊บปอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2551.
เลขเรียกE ต625ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผจญภัยของพระพุทธเจ้า ตอน ปราบสาวงามเจ้าเล่ห์ / น้านกฮูก เล่าเรื่อง ; กาญจนา ฐานวิเศษ รวบรวม.
ชื่อผู้แต่งน้านกฮูก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2550.
เลขเรียกPN6404 ธ141ว 2548,E น467ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองระหว่างประเทศในทศวรรษ 1980 : โซเวียต-สหรัฐ กับสงครามเย็นครั้งที่ 2 / ชุมพร สังขปรีชา.
ชื่อผู้แต่งชุมพร สังขปรีชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พาสิโก, 2523.
เลขเรียกE183.8.R8 ช7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ชีวิตในอเมริกา = Living in the U.S.A. / แอลิสัน อาร์ แลเนีย์ ; วงเดือน นาราสัจจ์, แปล.
ชื่อผู้แต่งแลเนียร์, แอลิสัน อาร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2539.
เลขเรียกE161 ล948,917.3 ล942ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดอเมริกา : เรื่องราว ความฝัน และการต่อสู้ กว่าจะมาเป็นวันนี้ของดินแดนแห่งเสรีภาพ [text] / นฤน...
ชื่อผู้แต่งนฤนารท พระปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2559
เลขเรียกE178 น43,973 น273ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกู๊ด มอร์นิ่ง อเมริกา / รุ่งอรุณ ผลินธร ผู้เขียน.
ชื่อผู้แต่งรุ่งอรุณ ผลินธร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สนุกอ่าน, 2544.
เลขเรียกE169.O4 ร73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อนผมจะได้เป็นบร๊ะเจ้า / โจ๊ก โซคูล, เรื่อง ; Hong14cafe, ภาพ
ชื่อผู้แต่งกรภพ จันทร์เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นมะนาว, 2556.
เลขเรียกPZ90.ท9.ก443 ก53,E ก443ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้อนหินปลอมตัว / เรื่อง : กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ ; ภาพ : นฤมล ตนะวรรณสมบัติ อุมาริยา ปร...
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2546.
เลขเรียกTT174.5.ห65 ก53 2546,E ก355
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจในสหรัฐอเมริกา / แมรี เมอรรี บอสรอกก์ ; ผู้แปล สุคนธ์ ; บรรณาธิการฉบับภาษา...
ชื่อผู้แต่งบอสรอกก์, แมรี เมอรรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2551.
เลขเรียกE27.5 บ55,390.0973 บ19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการขายชาติของ ซี.ไอ.เอ. ในประเทศไทย / โดย ยอดธง ทับทิวไม้ [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งวัชระ เวทยะธีรางค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิตรนราการพิมพ์, 2517.
เลขเรียกE743.5 ว6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูไทยไปอเมริกา / โดย เยาวรัตน์ ปัญจพรรค์.
ชื่อผู้แต่งเยาวรัตน์ ปัญจพรรค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2528.
เลขเรียกE27 ย7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดทางการเมืองของคนอเมริกันผิวดำ : จากทาสสู่เสรีชน / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2551.
เลขเรียกE839.5 ธ73,320.973 ธ11ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา