Found: 267  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกพราน.
ชื่อผู้แต่งอรุณี ดวงแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2538.
เลขเรียกE อ418ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกสัตว์น่ารัก = Animals families / มาซายูกิ ยาบุอุจิ.
ชื่อผู้แต่งมาซายูกิ, ยาบุอุจิ, ค.ศ.1940-2000.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเอสซีจี, 2554.
เลขเรียกPZ49.63 ย246 2554,E ย246ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกหมีเป็นหวัด / พรจันทร์ จันทวิมล เรื่อง ; สมชาย เวชวิทย์ ภาพ.
ชื่อผู้แต่งพรจันทร์ จันทวิมล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2522.
เลขเรียกPZ90.ท9 พ43,E พ-ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวอเตอรเกต : บันทึกอันแสนอัปยศของนิกสัน / พูนศักดิ์ ศักดานุวัฒน์ และสัญชัย ปลั่งกมล.
ชื่อผู้แต่งพูนศักดิ์ ศักดานุวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์, 2517.
เลขเรียกE860 .พ74,973.924 พ 841 ว 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม / สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2525.
เลขเรียกBQ5130 ส72 2525,E 390.09593 ส-ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันที่รุ้งทอสาย / พิบูลศักดิ์ ละครพล.
ชื่อผู้แต่งพิบูลศักดิ์ ละครพล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สู่ฝัน, 2528.
เลขเรียกPZ90.ท9 พ64,E พ693ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันเวลาแสนงาม / พิบูลศักดิ์ ละครพล.
ชื่อผู้แต่งพิบูลศักดิ์ ละครพล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สู่ฝัน, 2528.
เลขเรียกPZ90.ท9 พ65,E พ-ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชาอารยธรรมอเมริกัน / สมร นิติทัณฑ์ประภาส.
ชื่อผู้แต่งสมร นิติทัณฑ์ประภาศ.
พิมพลักษณ์พระนคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2512.
เลขเรียกE169.1 .ส43 2512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิญญาณอเมริกา / นวม สงวนทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งนวม สงวนทรัพย์.
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2505.
เลขเรียกE312 .น53,92 ว19น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกรวมชาติ / ของ Eric Wollencott Barnes ; แปลโดย สุวัจน์ บัวทอง.
ชื่อผู้แต่งบาร์นส์, อิริค วอลเลนคอต
พิมพลักษณ์พระนคร : ก้าวหน้า, 2514.
เลขเรียกE208 .บ56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสงครามระหว่างข้าพเจ้ากับ ซี.ไอ.เอ. / โดย นโรดม สีหนุ ; แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาอังกฤษ โดย วิลเฟรด เ...
ชื่อผู้แต่งสีหนุ, เจ้านโรดม, ค.ศ. 1922-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารสยาม, 2517.
เลขเรียกE743.5 .น4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสตรอว์เบอร์รี่ หนึ่ง สอง สาม / เรื่องและภาพ ยูมุนโจ ; แปล วิทิยา จันทร์พันธ์.
ชื่อผู้แต่งยู, มุนโจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2553.
เลขเรียกPZ90 ย485 2553,E ย472ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสหรัฐอเมริกา / กัลยา ชาติยานันทน์, สุทธิ์นุสรณ์ สุวรรณพันธ์ บรรณาธิการ ; ชอบทิพย์ แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2539.
เลขเรียกE169.02 .ส54,917.3 ซ951ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสหรัฐอเมริกา : ประวัติศาสตร์และการเมือง / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งโกวิท วงศ์สุรวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2524.
เลขเรียกE183 ก9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา