Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องบทสรุปรายงานผลการดำเนินงาน การพูดจาหาทางออกประเทศไทย 108 เวที / กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2556.
เลขเรียกJC491 บ131
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรวมบทความวิชาการและงานวิจัย [computer file] : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 11 : 2553 : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม).
พิมพลักษณ์สารคาม: วิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกJQ1745/bก482 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเอกสารทางวิชาการการเมืองการปกครองของประเทศออสเตรเลีย [electronic resource] / [ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2552]
เลขเรียกJQ4018 อ884
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรมเขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา [computer file] : Our Boundaries – Our ASEAN Nei...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, [2554?].
เลขเรียกJX1579.5 ค961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา