Found: 15,237  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
15,016
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใครว่าต้องเลือก--แต่งงานกับการเรียน / ฟาฮัด อับดุลการีม อัสสุนัยดีย์ ; นาอีม วงศ์เสงี่ยม, แปล ; อริศ...
ชื่อผู้แต่งอัสสุนัยดีย์, ฟาฮัด อับดุลการีม
พิมพลักษณ์สตูล : อิลมี่ บุ๊ก, 2553
เลขเรียกBP134.F25 อ65 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15,017
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใครว่าทางออกมีทางเดียว / ปิติชนา วัทปราช
ชื่อผู้แต่งปิติชนา วัทปราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550.
เลขเรียกBJ1533.S27 ป615,158.1 ป639ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
15,018
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใครหยิบฉวยความสุขของฉันไป / นาน สินธูสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งนาน สินธูสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2557.
เลขเรียกBF575.H27 น466ค 2557,158.1 น467ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15,019
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใครเป็นใครในเทวนิยายกรีก-โรมัน / ป. มหาขันธ์.
ชื่อผู้แต่งป. มหาขันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2541.
เลขเรียกBL715 .ป14 2541,292.13 ป111ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
15,020
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใครเอาเนยแข็งของฉันไป / สเปนเซอร์ จอห์นสัน; ประภากรบรรพบุตร
ชื่อผู้แต่งจอห์นสัน, สเปนเซอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2547
เลขเรียกBF637.S8 จ213 2547,158 จ19ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15,021
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใครเอาเนยแข็งของฉันไป : ฉบับวัยรุ่น / Spencer Johnson, เขียน ; ประภากร บรรพบุตร, แปล.
ชื่อผู้แต่งจอห์นสัน, สเปนเซอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2547.
เลขเรียกBF724 จ213 2553,158.1 จ213ค2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15,023
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใครเอาเนยแข็งของฉันไป : วิธีรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการงานและชีวิต / สเปนเซอร์ จอห์นสัน ; ประภาก...
ชื่อผู้แต่งจอห์นสัน, สเปนเซอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2546.
เลขเรียกBF637.S8 จ55ค 2546,158 จ553ค 5/2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15,024
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใครเอาเนยแข็งของฉันไป : วิธีรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการงานและชีวิต / สเปนเซอร์ จอห์นสัน ; ประภาก...
ชื่อผู้แต่งจอห์นสัน, สเปนเซอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Inspire, 2553.
เลขเรียกBF637.C4 จ213ค 2553,158 จ199ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
15,025
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใครเอาเนยแข็งของฉันไป : วิธีรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการงานและชีวิต / สเปนเซอร์ จอห์นสัน ; สืบศัก...
ชื่อผู้แต่งจอห์นสัน, สเปนเซอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2544.
เลขเรียกBF637.C4 จ213 2544,158.1 จ19ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15,026
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใครเอาเนยแข็งของฉันไป : วิธีรัีบมือกับความเปลี่ยนแปลงในการงานและชีวิต / สเปนเซอร์ จอห์นสัน.
ชื่อผู้แต่งจอห์นสัน, สเปนเซอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2544.
เลขเรียกBF637.S8 จ5ค 2544,158.1 จ213ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15,028
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใครเอาเนยแข็งของฉันไป ฉบับวัยรุ่น / Spencer Johnson ; ประภากร บรรพบุตร แปล.
ชื่อผู้แต่งจอห์นสัน, สเปนเซอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2546.
เลขเรียกBF637.S8 จ55ค 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
15,030
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใจคนเรายากเย็นเกินไป = The examined life : how we lose and find ourselves / Stephen Grosz, เขียน ; ว...
ชื่อผู้แต่งกรอซ, สตีเฟน
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : OMG Books, [2560]
เลขเรียกBF173 ก188จ 2560,616.8917 ก188จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา