Found: 280  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปักเอ๋ยปักเป้า / นารถ กิตติวรรณกร
ชื่อผู้แต่งนารถ กิตติวรรณกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2529
เลขเรียกE น-ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลลัพธ์ที่แตกต่าง เล่มที่ 4 : ความขยันหมั่นเพียร / บัสเราะ หลงสมัน.
ชื่อผู้แต่งบัสเราะ หลงสมัน.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558.
เลขเรียกE บ218ผ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลไม้ / เชค, เชีย เฮิน.
ชื่อผู้แต่งเชค, เชีย เฮิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2525
เลขเรียกE ช-ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำที่ชาติต้องการ = Character above all / บรรณาธิการโดย โรเบิร์ต เอ. วิลสัน ; อานุภาพ อิทธิบันลื...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, 2544.
เลขเรียกE176.1 ผ749,923.173 ผ415
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำนิโกรอเมริกัน ดร.มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ / Lerone Bennett, Jr. ; แปลโดย วชิรญา บัวศรี.
ชื่อผู้แต่งเบ็นเน็ท, เลโรนี, จูเนียร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2530.
เลขเรียกE185.97 .K5 บ7ผ 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา / ทัศนียา สุปรีชากร.
ชื่อผู้แต่งทัศนียา สุปรีชากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 2522.
เลขเรียกE174 .ท64,973.03 ท 386 พ 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระเวชสันดร พระชาติแห่งการให้/ ว.วชิรเมธี.
ชื่อผู้แต่งว.วชิรเมธี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2552.
เลขเรียกE ว145พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมชั่วของ ซีไอเอ. พฤติการณ์โฉดของคนไทย / โดย ชวินทร์ สระคำ.
ชื่อผู้แต่งชวินทร์ สระคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2517.
เลขเรียกE743.5 ช5พ 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลายจำปา / ของ ธีโอดอร์ เจ วอลเดค ; แปล ลมุล รัตตากร.
ชื่อผู้แต่งวอลเดค, ธีโอดอร์ เจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2513.
เลขเรียกPZ90.ท9 ว55,E ว19พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพวกเราคือ อาเซียน : กูมุสตา ฟิลิปปินส์/ ป้าเวนดี้
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไลค์ , 2556
เลขเรียกE ป572พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพวกเราคือ อาเซียน : มารู้จักประชาคมอาเซียนกัน/ ป้าเวนดี้
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไลค์, 2556
เลขเรียกE ป572พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพ่อครับผมรักพ่อ / ทำนุ อ้นประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งทำนุ อ้นประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2526.
เลขเรียกPL4209.3.ท62 พ52,E ท-พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมลพิษดินและการกัดเซาะดิน / ปริญญา นุตลัย, ธงชัย พรรณสวัสดิ์, วันชัย โสภณสกุลรัตน์ เขียน ; ปรีดา ปัญ...
ชื่อผู้แต่งปริญญา นุตาลัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการ, 2537.
เลขเรียกTD878 .ป44,E 304.2 ป458ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา