Found: 280  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องณ ที่ดวงตะวันฉายแสง ข้าจะไม่สู้รบอีกต่อไป / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2558
เลขเรียกE58 ณ36 2558,917.3 ว115ณ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอกไม้เอย / ทำนุ อ้นประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งทำนุ อ้นประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2530
เลขเรียกE ท-ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดินน้ำมันปั้นสนุก : ตอนสัตว์ในสวน / เรื่องและภาพประกอบ Bernadette Cuxart ; แปล ดุจเดือน กลั่นคูวัด.
ชื่อผู้แต่งCuxart, Bernadette.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2553.
เลขเรียกTT916 ค75ด 2553,E ค613ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด๊อกเตอร์ ดูลิตเติ้ล (ภาค 2) / โดย อัมพร- เบญจ์เนตรา (นามแฝง).
ชื่อผู้แต่งลอฟติ้ง, ฮิว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2517.
เลขเรียกE ล19ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด๊อกเตอร์ ดูลิตเติ้ล / โดย ขวัญกมล (นามแฝง).
ชื่อผู้แต่งลอฟติ้ง, ฮิว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2513.
เลขเรียกE ล19ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด๊อกเตอร์ดูลิตเติ้ล ภาคสอง / ฮิ้ว ลอฟติ้ง , อัมพร , เบญจ์ เนตรา แปล.
ชื่อผู้แต่งลอฟติ้ง, ฮิ้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2514.
เลขเรียกE ล19ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตะลุยอเมริกา ตามหาเจ้าทุย / โดย กังสดาล ชวลิตธำรง
ชื่อผู้แต่งกังสดาล ชวลิตธำรง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิป ไทย อินเตอร์ บุ๊ค, 2552.
เลขเรียกE78.O45 ก6ต 2552,917.3 ก379ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวไหมของกะพ้อ / สมนึก พานิชกิจร ; ภาพโดย ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งสมนึก พานิชกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น 2531.
เลขเรียกPZ90.T5 ส253,E ส-ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามทางคาวบอย / "พิมพ์สี"
ชื่อผู้แต่งพิมพ์สี 2497-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2544.
เลขเรียกE169.04 .พ64 2544,917.304 น17ต 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์โลก / อนันตชัย จินดาวัฒน์, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอนันตชัย จินดาวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2555.
เลขเรียกE58 อ3ต 2555,909 อ36ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุ๊กตาชาววัง / ทิพย์วาณี สนิทวงศ์
ชื่อผู้แต่งทิพย์วาณี สนิทวงศ์ฯ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2529
เลขเรียกE ท-ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา