Found: 280  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวของฉัน : เราเรียกสมาชิกครอบครัวอย่างไร / อาเซียน.
ชื่อผู้แต่งอาเซียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ, 2534.
เลขเรียกE อ221ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดสร้างสรรค์ : ฉบับสิงสาราสัตว์ เล่ม 1 / ฝ่ายวิชาการ วัดพระธรรไทย.
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ วัดพระธรรมกาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2529.
เลขเรียกE ฝ225ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความฝันของคุณควาย/ ทินกา บัวพลู.
ชื่อผู้แต่งทินกา บัวพลู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผักแว่น, 2552.
เลขเรียกE ท446ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความภูมิใจของลอย / โชติ ศรีสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งโชติ ศรีสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2540
เลขเรียกE ช821ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขของการทำดี เล่มที่ 5 : ความซื่อสัตย์ / บัสเราะ หลงสมัน และสุรัสวดี นราพงศ์เกษม.
ชื่อผู้แต่งบัสเราะ หลงสมัน.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558.
เลขเรียกE บ218ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขของแม่ เล่มที่ 1 : ความกตัญญู / บัสเราะ หลงสมัน.
ชื่อผู้แต่งบัสเราะ หลงสมัน.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558.
เลขเรียกE บ218ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหวังของสันติ / วินัย รอดจ่าย
ชื่อผู้แต่งวินัย รอดจ่าย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2536
เลขเรียกE ว619ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเรียงเชิงสร้างสรรค์ พ.ศ. 2521 : หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา/ กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2523.
เลขเรียกE ก17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอนสารบ้านเฮา / ศูนย์พัฒนาหนังสือ
ชื่อผู้แต่งศูนย์พัฒนาหนังสือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539
เลขเรียกDS589.ช6 ค53,E 915.93 ศ-ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์ที่รัก / ครรชิต มาลัยวงศ์
ชื่อผู้แต่งครรชิต มาลัยวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2527
เลขเรียกE ค153ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ...ป้องกันดินไหล [จุลสาร] / กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; เรียบเรีย...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมทรัพยากรธรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, 2555.
เลขเรียกE ท4ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้เทปนิทาน เรื่อง ไอด้ากับยาวิเศษ / ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือกรมวิชาการ, 2538
เลขเรียกE ก17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมผู้เกียจคร้าน / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา