Found: 2  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการสร้างความนิยมและปัญหาเกี่ยวกับการตีความทฤษฎีการเมืองของ ฌอง ฌากส์ รุสโซ ในบริบทการเมืองไทย = Thep...
ชื่อผู้แต่งศุภชัย ศุภผล.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกJQ1745.A1 ศ74 2556EB,JQ1745.A1 ศ74 2556EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องบทสรุปรายงานผลการดำเนินงาน การพูดจาหาทางออกประเทศไทย 108 เวที / กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2556.
เลขเรียกJC491 บ131
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา