Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการเพิ่มมูลค่าของการแสดงพื้นบ้านรำมังคละ จังหวัดพิษณุโลก = Increasing value of Rammangkhala Authenti...
ชื่อผู้แต่งกัญญ์ณณัฐ เลิศอริยโภคิน.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกGV1703.ท9 ก62 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการเมืองเรื่องชาติพันธุ์และอัตลักษณ์ของไทยทรงดำ : ศึกษากรณี อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี = Politicso...
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกGN635.ท9 ก82 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องบทบาทหน้าที่ของนาฏศิลป์กถักในฐานะการสื่อสารของชุมชนของคนเชื้อสายอินเดียในประเทศไทย = Role and functi...
ชื่อผู้แต่งเมษิยา ธาตุทอง.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกGV1703.ท9 ม75 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานขั้นสุดท้าย โครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวต่างชาติ กลุ่มตลาดหลักและกลุ่มตลาดให...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทมาร์เก็ตวิส จำกัด, 2554.
เลขเรียกG155.T5 ค961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยในพื้นที่ที่มีศักยภาพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทอินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่, 2554.
เลขเรียกG155.T5 ค961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report)โครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มตลาดหลัก 1...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554.
เลขเรียกG155.T5 ค961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรำหน้าพาทย์สาธุการในบริบทของสังคมไทย = Dance Na Pat Sathukarn in Thai society / กชกร ชิตท้วม.
ชื่อผู้แต่งกชกร ชิตท้วม.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกGV1703.ท9 ก22 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องแหนแห่ให้เห็นงาม พฤติกรรมการยอมรับและมีส่วนร่วมในการแหนแห่ทางวัฒนธรรมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวั...
ชื่อผู้แต่งธีรยุทธ นิลมูล.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกGT2400 .ธ64 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา