Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารเพื่อปรับแปลงความหมายในพิธีกรรมงานศพ = Communication process to transform meaningsin...
ชื่อผู้แต่งบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกGT3278 .บ75 2553EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการดำรงอยู่ของความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวในสังคมไทยปัจจุบัน : กรณีศึกษาหมู่บ้านดอนโพธิ์ ตำบลชา...
ชื่อผู้แต่งน้ำมนต์ อยู่อินทร์.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกGT5899.R5 น74 2553EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องความเชื่อที่ถูกทำให้เป็นสินค้า : ศึกษากรณีเบี้ยแก้วัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม = TheC...
ชื่อผู้แต่งวรนันท์ ลิมปสถิรกิจ.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกGR600 .ว43 2553EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องความเชื่อเรื่องการสักยันต์ห้าแถวหนุนดวง : ศึกษากรณีสำนักสักยันต์อาจารย์หนู กันภัย = Belief in five c...
ชื่อผู้แต่งวรรณนิภา ชวนชม.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกGT2345 .ว44 2553EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องพัฒนาการของการแสดงโนราสายขุนอุปถัมภ์นรากร (พุ่ม เทวา) = The development of Nora of KhunOupbhathamnar...
ชื่อผู้แต่งจุติกา โกศลเหมมณี.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกGV1709.ท9 จ73 2553EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องฟ้อนโส้ทั่งบั้ง จังหวัดสกลนคร = So Thang Bang dance, Sakonnakhon province / นัยน์ปพร ชุติภาดา.
ชื่อผู้แต่งนัยน์ปพร ชุติภาดา.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกGV1703.ท9 น63 2553EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา