Found: 584  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
542
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเข็นครกตัวเบา / จำนงศรี หาญเจนลักษณ์
ชื่อผู้แต่งจำนงศรี หาญเจนลักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทองพลุ, 2558
เลขเรียกBJ1588.ท9 จ65,808.831 จ215ข 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
543
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเซน : หนทางอันย้อนแย้ง = Zen : the path of paradox / ผู้เขียน, OSHO ; ผู้แปลและเรียบเรียง, ประพนธ์...
ชื่อผู้แต่งโอโช ค.ศ. 1931-1990.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2558.
เลขเรียกBQ9288 อ9ซ 2558,294.3927 อ968ซ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
544
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเซ็นเซชั่น พิศวงจิตใต้สำนึก = Sensation / Thalma Lobel ; วรรธนา วงษ์ฉัตร, แปล
ชื่อผู้แต่งโลเบล, ธัลมา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมกซินคิวบ์พับลิชชิ่ง, 2558.
เลขเรียกBF233 ร935,154.2 ล965ซ 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
546
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทววิทยากับปรัชญาการเมือง / วิกิจ สุขสำราญ
ชื่อผู้แต่งวิกิจ สุขสำราญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา, 2558.
เลขเรียกB65 ว62,320.01 ว72ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
547
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทวสตรี : คติพุทธ พราหมณ์ และความเชื่อในประเทศไทย = Feminine deities of Buddhism, Hinduism and indi...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2558.
เลขเรียกBL1237.46 .ท75 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
548
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทียบศัพท์ศาสนา อฺรับ บาลี สันสกฤต / ชมรมวิถีธรรมและศานสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมวิถีธรรมและศานสัมพันธ์, [2558?]
เลขเรียกBP190.5.V63 ท83 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
549
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวบินสีขาว ฉบับแอร์ฯ สาวนักภาวนา / นิโรบล
ชื่อผู้แต่งนิโรบล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต, 2558
เลขเรียกBQ 5630.V5 น231ท 2558,294.3144 น662ท 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
551
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลี่ยนนิสัยให้สมอง ฝึกมองแบบ เชอร์ล็อก โฮล์มส์ = Mastermind : how to think like Sherlock Holmes / ...
ชื่อผู้แต่งคอนนิโควา, มาเรีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To, 2558.
เลขเรียกBC108 ค5ป 2558,153.4 ค184ป 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
553
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเป็นได้มากกว่านี้ ถ้ารีบเปลี่ยน = You can change your life / ร็อบ เหยิง ; นรา สุภัคโรจน์, แปล
ชื่อผู้แต่งเหยิง, ร็อบ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ปราณ, 2558.
เลขเรียกBF637.C4 ห723,158.1 ห723ป 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
554
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพราะตัวเรามีค่ากว่าที่คิด / อรรณพ นิยมเดชา
ชื่อผู้แต่งอรรณพ นิยมเดชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีอาร์ พับลิชชิ่ง, 2558
เลขเรียกBF441 อ443,158.1 อ177พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา