Found: 171  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเซ็นเซชั่น พิศวงจิตใต้สำนึก = Sensation / Thalma Lobel ; วรรธนา วงษ์ฉัตร, แปล
ชื่อผู้แต่งโลเบล, ธัลมา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมกซินคิวบ์พับลิชชิ่ง, 2558.
เลขเรียกBF233 ร935,154.2 ล965ซ 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวบินสีขาว ฉบับแอร์ฯ สาวนักภาวนา / นิโรบล
ชื่อผู้แต่งนิโรบล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต, 2558
เลขเรียกBQ 5630.V5 น231ท 2558,294.3144 น662ท 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลี่ยนนิสัยให้สมอง ฝึกมองแบบ เชอร์ล็อก โฮล์มส์ = Mastermind : how to think like Sherlock Holmes / ...
ชื่อผู้แต่งคอนนิโควา, มาเรีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To, 2558.
เลขเรียกBC108 ค5ป 2558,153.4 ค184ป 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเป็นได้มากกว่านี้ ถ้ารีบเปลี่ยน = You can change your life / ร็อบ เหยิง ; นรา สุภัคโรจน์, แปล
ชื่อผู้แต่งเหยิง, ร็อบ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ปราณ, 2558.
เลขเรียกBF637.C4 ห723,158.1 ห723ป 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพราะตัวเรามีค่ากว่าที่คิด / อรรณพ นิยมเดชา
ชื่อผู้แต่งอรรณพ นิยมเดชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีอาร์ พับลิชชิ่ง, 2558
เลขเรียกBF441 อ443,158.1 อ177พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนรู้โลกและเรียนรู้ชีวิตด้วยความเป็นจริง 8 ความจริงที่รู้แล้วจะไม่เป็นทุกข์อีกเลย = 8 Truly truth...
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ นุ้ยเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, [2558]
เลขเรียกBJ1588 ส826 2558,294.35 ส462ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่าคิด จากหนังสือการดำเนินชีวิตใหม่ (ปรับปรุงใหม่) = New life movement / วิชัย บุญธินันท์
ชื่อผู้แต่งวิชัย บุญธินันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2558
เลขเรียกBF 636 ว3211ร 2558,BF 636 ว232ร 2558,158.1 ว3122ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแค่เราปรับ คนอื่นก็เปลี่ยน / มาซาโนบุ ฟุกุชิมะ เขียน ; ชมพูนุช พิรักษา แปล
ชื่อผู้แต่งฟุกุชิมะ, มาซาโนบุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2558
เลขเรียกBF637.S8 ฟ241 2/2558,158 ฟ414ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงบันดาลใจสร้างความสดใสให้ชีวิต = Inspiration Lights Up Your Life / สิพา สิริลักษณ์
ชื่อผู้แต่งสิพา สิริลักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊กส์วิน, 2558
เลขเรียกBF637.ส6 ส63 2558,153.35 ส362ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกต้องเห็น / พลอย เซ่
ชื่อผู้แต่งพลอย เซ่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สต็อคทูมอร์โรว์, 2558.
เลขเรียกBF408 พ451ล 2558,158.1 พ451ล 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา