Found: 306  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
301
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสารานุกรมทางทะเล [electronic resources] = Marine cyclopedia. Volume 1 / โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), [2551].
เลขเรียกGC845.T5 ส646 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
302
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเที่ยวให้รู้เปิดประตูสมอง [electronic resource] / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2551.
เลขเรียกG156.5.H6 ท85 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
303
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องแหนแห่ให้เห็นงาม พฤติกรรมการยอมรับและมีส่วนร่วมในการแหนแห่ทางวัฒนธรรมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวั...
ชื่อผู้แต่งธีรยุทธ นิลมูล.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกGT2400 .ธ64 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
304
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องโนรา : สัญลักษณ์ พิธีกรรม ตัวตนคนใต้รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ยุคโลกาภิวัตน์ = Nora : symbols, rituals,Sou...
ชื่อผู้แต่งนภสมน นิจรันดร์.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกGV1703.ท9 น45 2550EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
305
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องไปดูให้เต็มตา ความล้ำค่าเต็มไทย [electronic resource].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จิณดา อีเลคทรอนิคส์, [2549].
เลขเรียกG155.T5 ป9 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
306
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องไปดูให้เต็มตาความล้ำค่าเต็มไทย ภาคเหนือ [electronic resource].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จิณดา อีเลคทรอนิคส์ พับลิชชิ่ง, [2541].
เลขเรียกG155.T5 ป9 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา