Found: 78,198  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สู่ทางพระนิพพาน" / โดย พระเสริมชัย ชยมงคโล.
ชื่อผู้แต่งพระเสริมชัย ชยมงคโล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ? : ม.ป.พ.], 2532.
เลขเรียกBQ4263 พ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สู้" แบบคนฉลาด / ณ หทัย
ชื่อผู้แต่งณ หทัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2553.
เลขเรียกBF 637 .S8 ณ11 2553,158 ณ 49 ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หยู่อี่" มงคลจีนเครื่องหมายโชกดีมีสุข ร่ำรวย / หลี่ไป่ใส.
ชื่อผู้แต่งหลี่ไป่ใส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2552.
เลขเรียกBL1812.G63 ห46 2552,299.51 ห338
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หลวงปู่สอนไว้" ธรรมบรรยายและธรรมเทศนา / ของ พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์ เทสรังสี)
ชื่อผู้แต่งพระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์ เทสรังสี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนพิมพ์, 2533.
เลขเรียกBQ5330 พ342ห 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อยู่อย่างแม่"
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548.
เลขเรียกBJ2007.T5 อ312
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อะไร" บันทึกบทประพันธ์ตลอดเวลาการบวชหนึ่งพรรษา / กตปุณโณ
ชื่อผู้แต่งกตปุณโณ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2552]
เลขเรียกBQ6140 ก112 [2552]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อัลวีลายะฮ์อัลคอซ์เซาะฮ์" และหลักการปฎิบัติในสังคมมุสลิมในจังหวัดยะลา : กรณีศึกษาเฉพาะอำเภอยะหา / ...
ชื่อผู้แต่งสะมาแอ บือราเฮง
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกBP189.33 ส64 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อานิสงส์ศีล 5" / โดย พระราชปริยัติกวี (วิเชียร อโนมคุโณ).
ชื่อผู้แต่งพระราชปริยัติกวี (วิเชียร อโนมคุโณ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2534.
เลขเรียกBQ5495 พ4497
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อาลัย นายแพทย์ขวัญใจชนบท" นายแพทย์โกวิทย์ วระพงษ์สิทธิกุล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, 2541].
เลขเรียกBQ4570.ช65 อ64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อ้ายสิน เปลี่ยนสี หลีกหนีโลกียะ" / โดย เทศ จินนะ.
ชื่อผู้แต่งเทศ จินนะ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฉลองบุญ, 2550.
เลขเรียกBQ6135 ท656 2550,294.361 ท58อ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เกธเซมาเน" : ประวัติศาสตร์คริสจักรภาคที่ 16 สภาคริสตจักรในประเทศไทย / ประสิทธิ์ พงศ์อุดม.
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ พงศ์อุดม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : The Baptist Union of Sweden ฝ่ายประวัติศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2542.
เลขเรียกBR123 ป4ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เทวะประติมาน" ในงานจิตรกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีเทพผู้พิทักษณ์อุโบสถและวิหาร สมัยรัตนโกสินทร์ = Divine ...
ชื่อผู้แต่งอรุณศักดิ์ กิ่งมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540.
เลขเรียกBL1216 .อ47 2540
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เยซู" กษัตริย์ไร้บัลลังก์.
ชื่อผู้แต่งแลงฟอร์ด, นอร์แมน เอฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุริยบรรณ, [2520?]
เลขเรียกBT301.2 .ล85
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เราจะกอดคอกันสรรค์สร้างความดี" = Have fun doing something positive! / บรรณาธิการ ผาณิต บุญมาก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป, 2550.
เลขเรียกBF723.M54 ร778 2550,179.9 ร778 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เวลา" ที่มีอิทธิพลให้อายุสั้น-อายุยืน / พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การพิมพ์พระนคร, 2525.
เลขเรียกBQ4570.L5 พ831ว 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา