Found: 2  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพอ หลักธรรมแห่งความพอเพียง / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก.
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2551].
เลขเรียกBQ 5345 ส16พอ 2551,294.3 ส244พ 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเร่งลูกมากเกินไปอันตรายยิ่งนัก / ประมวญ ดิคคินสัน
ชื่อผู้แต่งประมวญ ดิคคินสัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน พับลิชชิ่ง, 2534
เลขเรียกBF721 .อ57 2534,155.4 ป17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา