Found: 2  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องคู่มือประชาชนการรับบริการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ [electronic resource] / จัดทำโดย กรมคุ้มครองสิ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, [2551].
เลขเรียกJC571 ค74 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องชุดผลงานวิจัยเด่น 10 ปี [electronic resources] / รวบรวมโดย สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, [2551].
เลขเรียกJQ1749.A15 ช73 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา