Found: 2  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเอกสารทางวิชาการการเมืองการปกครองของประเทศออสเตรเลีย [electronic resource] / [ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2552]
เลขเรียกJQ4018 อ884
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [computer file]/ [คณะผู้ว...
ชื่อผู้แต่งกนก วงษ์ตระหง่าน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานคร, 2550.
เลขเรียกJS7415.ก262 ก123
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา